Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia  17-01-2022 r.
 znak sprawy:
RRG.6220-7.1.2021.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021.247.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2021.735), w związku z wnioskiem Eneoz invest sp. zo.o, ul. Gdyńska 8, 80- 209 Chwaszczyno  z dnia 19.11.2021 r., uzupełnionym w dniu 13.12.2021 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : ,, budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 396/25 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
  1. W dniu 29.12.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu, pismem znak: RZ.ZZŚ.3.435.176.2021.UK wezwało Inwestora do uzupełnienie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla w/w zadania.
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4220.25.6.2021.IM.5 z dnia 4.01.2022 r. wyznaczył nowy termin wrażania opinii w przedmiotowej sprawie.
  3. W dniu 13.01.2022 r. Inwestor przedłożył uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z zaleceniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Przemyślu.
  4. W dniu 17.01.2022 r. Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-8.1.2021.dś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o ponowne wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, z uwagi na uzupełninia KIP.
 
Z treścią w/w pism oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                       
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Otrzymują:
  1. Eneoz invest sp. zo.o, ul. Gdyńska 8, 80- 209 Chwaszczyno.
  2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021.247.)
  3. RRG - A/a.
powrot
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-17 11:12
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
data dodania: 2022-04-19
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-05-18
data dodania: 2022-05-17
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
data dodania: 2022-05-12
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 25 maja 2022r. 03:46:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.