Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Zwierzyń 1”
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.  zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy  Olszanica uchwały Nr XIV/92/2019 z dnia  21 listopada 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zwierzyń 1”. Przedmiotem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zwierzyń 1” jest wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną, zabudowy usługowej oraz terenów komunikacji.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy  Olszanica w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olszanica.
 
                                                                                          Wójt Gminy  Olszanica
 
Olszanica, 17.01.2020 r.
 
załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica, Olszanica 81 reprezentowany przez Wójta Gminy Olszanica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.
 3. Pani/Pana Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celach realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Olszanica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanica.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                   w pkt. 3,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym                                   w przepisach ustawy.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.  
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Mają Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Dnych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
powrot
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-17 10:51
Dodano do archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-01-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-09-15
data dodania: 2020-08-31
data dodania: 2020-08-28
data dodania: 2020-08-26
data dodania: 2020-08-21
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 września 2020r. 10:51:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.