Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia  21-11-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-19.2.2017.dś
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Stosownie do art. 33 i art. 79, art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu 29.12.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA I PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 1. W dniu 29 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Olszanica wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji.
 2. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Olszanica.
 3. Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.
 4. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 5. W dniu 22 maja 2018 r. zostało wydanie postanowienie znak: RRG.6220-5.2.2017.dś, którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 6. W dniu 10 października 2019 r. wezwano Inwestora pismem znak: RRG.6220-17.2.2017.dś do uzupełnienia dokumentów oraz Raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.60.1533.2019 z dnia 2 października 2019 r.
 7. W dniu 19.11.2019 r. Inwestor przedłożył Wójtowi Gminy Olszanica Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do wezwania z dnia 10 października 2019 r.
 8. Kolejno w dniu 21.11.2019 r. Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismami znak: RRG.6220-18.2.2017.dś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie realizacji w/w przedsięwzięcia.
 9. W dniach od 21 listopada 2019 do 21 grudnia 2019 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:
Urzędu Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81.
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Oranem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olszanica. 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
 
Otrzymują:
 1. Pełnomocnik Inwestora - ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne;
 2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.  i tablicy ogłoszeń UG w Olszanicy;
 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie z art. 49 Kpa
  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 4. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
 
Do wiadomości:
1. RRG; aa.
powrot
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-21 12:34
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-07-23
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-12-10
data dodania: 2019-12-05
data dodania: 2019-12-03
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2019r. 01:03:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.