XML
Obwszczenie Wójta Gminy Olszanica z dn.18-07-2012r.

                                                                                                 Olszanica, dnia 18-07-2012r.
Znak sprawy:
RRG.6733-1.05.2012.CP

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 18 lipiec 2012r.

 


Zgodnie z art. 104 § 1 K.p.a. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica

ZAWIADAMIA

że w dniu 18 lipiec 2012r., na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica” I Etap – projekt kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Uherce Mineralne” zlokalizowanej na działkach nr ew. 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 50, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97/1, 97/2, 98, 100/3, 100/4, 108, 110, 111, 112/1, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175/3, 175/4, 177, 178/1, 179/2, 179/3, 188, 189, 190, 191/1, 192, 193/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 239, 257/1, 257/2, 258/5, 258/8, 258/9, 259/2, 260/2, 260/3, 260/4, 354, 355, 356, 357, 358/3, 360, 361, 362/1, 363, 364/1, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 393/13, 393/15, 393/16, 399/6, 400/5, 400/10, 400/50, 400/51, 403/6, 403/11, 403/3, 403/5, 403/13, 403/15, 403/16, 403/19, 403/21, 403/22, 403/25, 404, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 410, 411, 413/4, 413/5, 413/6, 413/10, 413/12, 413/13, 413/14, 413/15, 413/17, 413/18, 413/20, 413/23, 413/24, 413/25, 413/26, 413/29, 413/30, 414, 415/1, 415/2, 417, 418, 420/1, 421, 423, 424, 425/1, 425/2, 426/3, 426/4, 426/14, 426/15, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 438, 457, 458/1, 458/2, 460, 471/1, 471/4, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 483/1, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 524, 547/5, 547/11, 547/13, 547/10, 555/1, 555/2, 556, 557/2, 558, 559, 561, 562/3, 562/4, 574/1, 574/2, 575/1, 576/1, 576/2, 578, 579, 580, 586, 587/2, 588, 589, 590/1, 590/2, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/3, 602, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 651/1, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 646/1, 648/1, 649/2, 649/3, 650/2, 650/3, 651/2, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663/5, 663/6, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 675, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 682/1, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 693, 694/4, 694/7, 695/4, 695/5, 696/1, 696/2, 702, 705/1, 705/5, 705/6, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 712/2, 720, 722/1, 722/2, 725/1, 725/2, 727, 728/2, 729, 730/1, 730/2, 731, 732, 733/2, 733/3, 733/4, 734/1, 734/2, 735, 736/1, 736/2, 738, 740/2, 741, 742, 743/1, 743/2, 745, 746, 747, 748, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762/1, 762/3, 762/4, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772/1, 772/2, 773, 774, 884, 886, 887, 888, 889, 891/1, 891/2, 892, 893, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 929, 931, 932, 933, 935, 951, 952, 953, 970/1, 970/2, 973/17, 973/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Uherce Mineralne, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy od daty wywieszenia tj. 18-07-2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Uherce Mineralne oraz umieszcza się informację na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

                                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-18
Publikujący -