XML
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy

  Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

     w Olszanicy

 

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że od 01 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Druki wniosków można odebrać w GOPS Olszanica w pok. 10-11 lub pobrać ze strony www.olszanica.pl .

TERMIN składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2020r.

Należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+”.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać: w GOPS   Olszanica, za pośrednictwem sekretariatu UG Olszanica, piętro I, pokój 22 lub za pośrednictwem poczty   (liczy się data stempla pocztowego).

 

                                                                             KIEROWNIK

                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                     w Olszanicy

                                                       (;)

                                                         Barbara Darasz

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-08-26
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-26 10:47
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-26 10:50