Olszanica, dnia 28.06.2021 r.

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.
Pan mgr inż. Krzysztof Zapała - Gminny Komisarz Spisowy w Olszanicy ogłasza kolejny uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 28 czerwca do 2 lipca 2021 roku.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2021-06-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-28 14:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-28 14:59
                                                                                           Olszanica, dnia 11.06.2021 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.
Pan mgr inż. Krzysztof Zapała - Gminny Komisarz Spisowy w Olszanicy ogłasza kolejny uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 14 czerwca do 18 czerwca 2021 roku.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-06-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-11 12:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-11 12:29
                                                                                     Olszanica, dnia 28.05.2021 r.


OGŁOSZENIE

 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.


Pan mgr inż. Krzysztof Zapała - Gminny Komisarz Spisowy w Olszanicy ogłasza uzupełniający otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


 
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
 
Termin składania ofert: od 31 maja do 7 czerwca 2021 roku.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-28 11:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-28 11:49
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-09 11:14
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-29 14:02
                                                                                      Olszanica, dnia 29.01.2021 r.


OGŁOSZENIE
 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan mgr inż. Krzysztof Zapała - Gminny Komisarz Spisowy w Olszanicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 
Termin składania ofert: 9.02.2021 r. 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-29 14:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-29 14:07