Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 12 13 14 

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 358/7, położona w Olszanicy,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,1195 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka stanowi teren bezpośrednio sąsiadujący z terenem wód płynących rzeki Wańkowa oraz z ogrodami przydomowymi istniejącej zabudowy mieszkaniowej jak również terenem użytków rolnych. Na działce nie są zlokalizowane żadne obiekty budowlane. Jest to działka porośnięta roślinnością niską i średnią bez wartości rynkowej. Działka położona jest w pasie 50,0 m korytarza ekologicznego cieku wodnego. Działka położona jest w terenach objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Działka może być zagrożona okresowymi wodami powodziowymi. Działka nie ma formalnie ustalonego dojazdu, dojazd od szosy wydzielona drogą gruntową i dalej wydzielonym pasem gruntu przy korycie rzeki. Graniczy z działką Nr 359 – Chudzik.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 2 483,90 zł.( słownie: dwa tysiące dwieście pięć złotych 90/100 ) - zwolnione podatku WAT,
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) do dnia 23 lutego 2012 r. włącznie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 12 stycznia 2012 r. do dnia 02 lutego 2012 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 12 stycznia 2012 r.


Wójt Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 109.81 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-13
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 358/6, położona w Olszanicy,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,1873 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka stanowi teren bezpośrednio sąsiadujący z terenem wód płynących rzeki Wańkowa oraz z ogrodami przydomowymi istniejącej zabudowy mieszkaniowej jak również terenem użytków rolnych. Na działce nie są zlokalizowane żadne obiekty budowlane. Jest to działka porośnięta roślinnością niską i średnią bez wartości rynkowej. Działka położona jest w pasie 50,0 m korytarza ekologicznego cieku wodnego. Działka położona jest w terenach objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Działka może być zagrożona okresowymi wodami powodziowymi. Działka nie ma formalnie ustalonego dojazdu, dojazd od szosy wydzielona drogą gruntową i dalej wydzielonym pasem gruntu przy korycie rzeki. Graniczy z działką Nr 356 – uż. Kozłowska.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 3 569,90 zł.( słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100 ) - zwolnione podatku WAT,
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) do dnia 23 lutego 2012 r. włącznie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 12 stycznia 2012 r. do dnia 02 lutego 2012 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 12 stycznia 2012 r.


Wójt Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 109.47 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-13
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 358/5, położona w Olszanicy,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,0909 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka stanowi teren bezpośrednio sąsiadujący z terenem wód płynących rzeki Wańkowa oraz z ogrodami przydomowymi istniejącej zabudowy mieszkaniowej jak również terenem użytków rolnych. Na działce nie są zlokalizowane żadne obiekty budowlane. Jest to działka porośnięta roślinnością niską i średnią bez wartości rynkowej. Działka położona jest w pasie 50,0 m korytarza ekologicznego cieku wodnego. Działka położona jest w terenach objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Działka może być zagrożona okresowymi wodami powodziowymi. Działka nie ma formalnie ustalonego dojazdu, dojazd od szosy wydzielona drogą gruntową i dalej wydzielonym pasem gruntu przy korycie rzeki. Graniczy z działką Nr 356 – Nanaszko Krystyna.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 2 205,90 zł.( słownie: dwa tysiące dwieście pięć złotych 90/100 ) - zwolnione podatku WAT,
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) do dnia 23 lutego 2012 r. włącznie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 12 stycznia 2012 r. do dnia 02 lutego 2012 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 12 stycznia 2012 r.


Wójt Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 109.19 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-13
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 358/4, położona w Olszanicy,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,0450 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka stanowi teren bezpośrednio sąsiadujący z terenem wód płynących rzeki Wańkowa oraz z ogrodami przydomowymi istniejącej zabudowy mieszkaniowej jak również terenem użytków rolnych. Na działce nie są zlokalizowane żadne obiekty budowlane. Jest to działka porośnięta roślinnością niską i średnią bez wartości rynkowej. Działka położona jest w pasie 50,0 m korytarza ekologicznego cieku wodnego. Działka położona jest w terenach objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Działka może być zagrożona okresowymi wodami powodziowymi. Działka nie ma formalnie ustalonego dojazdu, dojazd od szosy wydzielona drogą gruntową i dalej wydzielonym pasem gruntu przy korycie rzeki. Graniczy z działką Nr 355 – Różycki Jeremiusz i Iwona.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 1 290.90 zł.( słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych 90/100 ) - zwolnione podatku WAT,
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) do dnia 23 lutego 2012 r. włącznie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 12 stycznia 2012 r. do dnia 02 lutego 2012 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 12 stycznia 2012 r.


Wójt Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 109.38 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-13
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 358/3, położona w Olszanicy,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,0436 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka stanowi teren bezpośrednio sąsiadujący z terenem wód płynących rzeki Wańkowa oraz z ogrodami przydomowymi istniejącej zabudowy mieszkaniowej jak również terenem użytków rolnych. Na działce nie są zlokalizowane żadne obiekty budowlane. Jest to działka porośnięta roślinnością niską i średnią bez wartości rynkowej. Działka położona jest w pasie 50,0 m korytarza ekologicznego cieku wodnego. Działka położona jest w terenach objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Działka może być zagrożona okresowymi wodami powodziowymi. Działka nie ma formalnie ustalonego dojazdu, dojazd od szosy wydzielona drogą gruntową i dalej wydzielonym pasem gruntu przy korycie rzeki. Graniczy z działką Nr 354 – Zdeb Ryszard i Bogusława.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 1 267.90 zł.( słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem 90/100 ) - zwolnione podatku WAT,
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) do dnia 23 lutego 2012 r. włącznie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 12 stycznia 2012 r. do dnia 02 lutego 2012 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 12 stycznia 2012 r.


Wójt Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 110.23 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-13
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA
działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości.
przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat


Nieruchomość będąca przedmiotem oddania w najem stanowi własność Gminy Olszanica
położona jest w miejscowości Olszanica


1. Przedmiotem oddania w najem jest lokal użytkowy położony na II piętrzę w budynku Nr
210 w Olszanicy , posadowionego na działce Nr 1119 księga wieczysta KW 20596-A
2. opis lokalu - powierzchnia użytkowa lokalu 11 m2 , lokal wyposażony w instalację
elektryczną, centralnego ogrzewania,
3. przeznaczenie nieruchomości - zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica w/w działka przewidziana jest pod:
USŁUGI PUBLICZNE (oświaty, zdrowia, handlu, kultury, administracji itp. Istn/Potenc.
4. przeznaczenie lokalu – usługowo-biurowy
5. wysokość czynszu netto miesięcznie 13,00 zł za 1 m 2
6. termin wnoszenia czynszu za najem - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,
7. waloryzacja czynszu –corocznie od 1 stycznia według wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
8.podatek od nieruchomości –zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z
2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.),
9. opłaty - za odbiór odpadów komunalnych stałych według odrębnej umowy z
przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, lub Wynajmującemu według
ustalonych stawek.

10.Forma oddania w najem - bezprzetargowa

W ó j t  mgr inż. Krzysztof Zapała

Wykaz wywiesza się na 21 dni.
Olszanica, dnia 06.12.2011 r.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-12-06
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA
działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości.
przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat

Nieruchomość będąca przedmiotem oddania w najem stanowi własność Gminy Olszanica
położona jest w miejscowości Olszanica

1. Przedmiotem oddania w najem jest lokal użytkowy położony na parterze w budynku Nr
209 w Olszanicy , posadowionego na działce Nr 1119 księga wieczysta KW 20596-A
2. opis lokalu - powierzchnia użytkowa lokalu 26 m2 , lokal wyposażony w instalację
elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną,
3. przeznaczenie nieruchomości - zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica w/w działka przewidziana jest pod:
USŁUGI PUBLICZNE (oświaty, zdrowia, handlu, kultury, administracji itp. Istn/Potenc.
4. przeznaczenie lokalu – usługowo-handlowa nieuciążliwa
5. wysokość czynszu netto miesięcznie  100 zł.
6. termin wnoszenia czynszu za najem - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,
7. waloryzacja czynszu –corocznie od 1 stycznia według wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
8.podatek od nieruchomości –zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z
2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.),
9. opłaty - za dostawę energii elektrycznej, Wynajmującemu według wskazań podlicznika,
- za pobraną wodę według wskazań wodomierza, w razie braku wodomierza ilość
pobieranej wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
określonych w obowiązujących przepisach,
- za odbiór ścieków według ilości pobranej wody.
- za odbiór odpadów komunalnych stałych według odrębnej umowy z
przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, lub Wynajmującemu według
ustalonych stawek.

10.Forma oddania w najem - bezprzetargowa
11. Wykaz wywiesza się na 21 dni.

Olszanica, dnia 30.11.2011 r.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 138.61 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-12-01
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
o g ł a s z a
publiczny przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Domu Strażaka
w Olszanicy


1. lokal położony na parterze w budynku Nr 209 w Olszanicy
posadowionego na działce Nr 1119 księga wieczysta KW 20596-A
2. opis lokalu - powierzchnia użytkowa lokalu 97 m2 wyposażony w instalację
elektryczną, centralnego ogrzewania,
3. przeznaczenie nieruchomości - zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica w/w działka przewidziana jest pod:
USŁUGI PUBLICZNE (oświaty, zdrowia, handlu, kultury, administracji itp. Istn/Potenc.
4. przeznaczenie lokalu – usługowo-handlowa nieuciążliwa.
5. wywoławcza wysokość czynszu netto miesięcznie - 700 zł.,
6. termin wnoszenia czynszu za najem - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,
7. waloryzacja czynszu –corocznie od 1 stycznia według wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
8. podatek od nieruchomości –zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.)
9. opłaty - za dostawę energii elektrycznej, Wynajmującemu według wskazań podlicznika,
za odbiór odpadów komunalnych stałych według odrębnej umowy z przedsiębiorcą
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, lub Wynajmującemu według ustalonych stawek.
PRZETARG odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy
Olszanica sala Nr 1.
Warunki przetargu:
1) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
2) wadium:
- wadium wynosi 130,00 zł. ( słownie: sto trzydzieści złotych),
- wadium powinno być wniesione nie później niż dwa dni przed terminem przetargu to jest najpóźniej do dnia 10 grudnia 2011 r.
-wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłat
czynszowych,
-wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli uczestnik , który przetarg
wygrał nie podpisze umowy najmu w ustalonym terminie.
-wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3) w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom.
4) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z jego
uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Regulamin przeprowadzenia przetargu i umowa najmu stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i są udostępniane do wglądu w pokoju Nr 25 w godzinach pracy Urzędu.
.Informacje dotyczące przetargu oraz o stanie technicznym lokalu ( z możliwością oględzin lokalu) można uzyskać w referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica pokój Nr 25 ( tel. 13 461 70 45).
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 227.86 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-30
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Wańkowej.
1/ Działka Nr 331/1 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00020682/7
2/ powierzchnia nieruchomości – 0,21 ha
3/ opis nieruchomości – położona za działka własna Dul Piotr, (były dzierż. Kurnytal Bogusław),
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 76,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych),
7/ wysokość wadium 8,00 zł. (słownie: osiem złotych),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2011 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu15.12.2011 r. do godz. 15.00
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 163.70 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-25
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Wańkowej.
1/ Działka Nr 232 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00020682/7
2/ powierzchnia nieruchomości – 0,40 ha
3/ opis nieruchomości – położona za działka własna Dul Piotr, (były dzierż. Dul Piotr)
4/ przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 144,00 zł. (słownie: sto czterdzieści cztery złote),
7/ wysokość wadium 14 zł. (słownie: czternaście złotych),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2011 r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 15.12.2011 r. do godz. 15.00
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 162.52 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-25
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Wańkowej.
1/ Działka Nr 121 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00020682/7,
2/ powierzchnia nieruchomości – 0,45 ha,
3/ opis nieruchomości - położona przy lesie państwowym, (były dzierż. Budacz Tomasz),
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 162,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote),
7/ wysokość wadium 16,00 zł. (słownie: szesnaście złotych),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12. 2011 r. godz. 1100 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 15.12.2011 r. do godz. 15.00
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 162.18 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-25
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy.
1/ Część działki Nr 1376 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035198/5,
2/ powierzchnia nieruchomości – około 0, 75 ha,
3/ opis nieruchomości - położona na „Żukowie”, (były dzierż. K. Ligocka),
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica – brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 270,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych ),
7/ wysokość wadium 27,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem złotych),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 20.11. 2011 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 15.12.2011 r. do godz. 15:00
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 166.31 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-17
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy.
1/ Działka Nr 288 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035198/5,
2/ powierzchnia nieruchomości – 0,5076 ha,
3/ opis nieruchomości - położona przy torach PKP, za byłym SKR (były dzierż. Sokół),
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 183 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote ),
7/ wysokość wadium 18 zł. (słownie: osiemnaście złotych),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12. 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 15.12. 2011 r. do godz. 15:00
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 166.68 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-17
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy.
1/ Część działki Nr 661 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035198/5,
2/ powierzchnia nieruchomości – około 1. 1375 ha,
3/opis nieruchomości – na „Kołatnowej”,(były dzierż. Kędzior),
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica- brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 410 zł. (słownie: czterysta dziesięć złotych),
7/ wysokość wadium 41 zł. (słownie: czterdzieści jeden złotych),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12. 2011 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 15.12. 2012 r. do godz. 15:00
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 167.09 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-17
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy.

1/ Część działki Nr 635 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035198/5
2/ powierzchnia nieruchomości – około 1. 14 ha
3/ opis nieruchomości - położona przy lesie państwowym, (były dzierż. Kędzior Krystyna)
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 410,00 zł. (słownie: czterysta dziesięć złotych ),
7/ wysokość wadium 41,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden złotych),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12. 2011 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 15.12. 2011 r. do godz. 15:00
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 166.35 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-17
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego
położonego w miejscowości Olszanica.

1. lokal położony na parterze w budynku Nr 209 Domu Strażaka w Olszanicy
posadowionego na działce Nr 1119 księga wieczysta KW 20596-A.

2. opis lokalu - powierzchnia użytkowa lokalu 97 m2 wyposażony w instalację
elektryczną, centralnego ogrzewania, najemca ma możliwość doprowadzenia bieżącej
wody do lokalu
3. przeznaczenie nieruchomości - zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica w/w działka przewidziana jest pod:
USŁUGI PUBLICZNE (oświaty, zdrowia, handlu, kultury, administracji itp. Istn/Potenc.
4. przeznaczenie lokalu – usługowo-handlowa nieuciążliwa,
5. wywoławcza wysokość czynszu netto miesięcznie - 700 zł,
6. termin wnoszenia czynszu za najem - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,
7. waloryzacja czynszu –corocznie od 1 stycznia według wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
8.podatek od nieruchomości –zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z
2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),
9. opłaty - za dostawę energii elektrycznej, Wynajmującemu według wskazań podlicznika,
za odbiór odpadów komunalnych stałych według odrębnej umowy z przedsiębiorcą
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, lub Wynajmującemu według ustalonych stawek.

Termin przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości po upływie terminu publikacji niniejszego wykazu.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica pokój Nr 25 ( tel. 13 461 70 45).


Wykaz wywiesza się w dniu 07.11.2011 r.
na okres 21 dni

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 152.38 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-07
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych  miejscowości Uherce Mineralne, dz. nr 973/2, 973/3, 973/4, 973/5, 973/8, 973/9.
 

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 54.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-05-18
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w poszczególnych miejscowościach.
 

Załączniki:

Olszanica Plik pdf 139.40 KB
Orelec Plik pdf 116.47 KB
Stefkowa Plik pdf 116.77 KB
Uherce Mineralne Plik pdf 115.61 KB
Zwierzyń Plik pdf 134.01 KB
wykazy Plik doc 58.50 KB
Wykaz nieruchomości Plik doc 58.50 KB
wykaz Plik doc 58.50 KB
Wykaz nieruchomości na sprzedaż Plik doc 58.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-02-15
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Gminie Olszanica.
 

Załączniki:

Olszanica Plik pdf 111.22 KB
Orelec Plik pdf 107.90 KB
Stefkowa Plik pdf 108.78 KB
Uherce Mineralne Plik pdf 107.52 KB
Zwierzyń Plik pdf 112.80 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-01-25
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
o g ł a s z a


publiczny przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach Mineralnych
1. lokal położony na parterze w budynku Nr 154 Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach
Mineralnych, posadowionego na działce Nr 424 księga wieczysta KW 20687.
2. opis lokalu - powierzchnia użytkowa lokalu 45 m2 , lokal po remoncie kapitalnym,
wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną,
3. przeznaczenie nieruchomości - zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica w/w działka przewidziana jest pod:
USŁUGI PUBLICZNE (oświaty, zdrowia, handlu, kultury, administracji itp. Istn/Potenc.
4. przeznaczenie lokalu – usługowo-handlowa nieuciążliwa.
5. wywoławcza wysokość czynszu netto miesięcznie - 400 zł.,
6. termin wnoszenia czynszu za najem - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,
7. waloryzacja czynszu –corocznie od 1 czerwca według wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
8.podatek od nieruchomości –zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
9. opłaty - za dostawę energii elektrycznej, Wynajmującemu według wskazań podlicznika,
za odbiór odpadów komunalnych stałych według odrębnej umowy z przedsiębiorcą
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, lub Wynajmującemu według ustalonych stawek.
PRZETARG odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy
Olszanica sala Nr 1.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 229.57 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-11-16
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego położonych w miejscowości Zwierzyń.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-10-07
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( jedn. tekst Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego położonych w miejscowości Olszanica.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 45.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-10-07
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/9, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020 687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,1211 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7)cena wywoławcza nieruchomości – 36 181.00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100 ) + 22% podatku VAT,

8) wysokość wadium – 3 618,00 zł. ( słownie: trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych ).

Poprzedni przetarg odbył się 20 sierpnia 2010 r. i nie dał rezultatu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 1200 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 28.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-30
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/4, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020 687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,1233 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7)cena wywoławcza nieruchomości – wynosi: 36 830,00 zł.(słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100 ) + 22% podatku VAT,

8) wysokość wadium – 3 683,00 zł. ( słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote ).

Poprzedni przetarg odbył się 20 sierpnia 2010 r. i nie dał rezultatu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 1030 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 30.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-30
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/3, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020 687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,1084 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7)cena wywoławcza nieruchomości –wynosi: 32 432.00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 00/100 ) + 22% podatku VAT,

8) wysokość wadium – 3 243,00 zł. ( słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote ).

Poprzedni przetarg odbył się 20 sierpnia 2010 r. i nie dał rezultatu.


Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 930 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-30
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/3, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020 687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,1084 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7)cena wywoławcza nieruchomości –wynosi: 32 432.00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 00/100 ) + 22% podatku VAT,

8) wysokość wadium – 3 243,00 zł. ( słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote ).

Poprzedni przetarg odbył się 20 sierpnia 2010 r. i nie dał rezultatu.


Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 930 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 30.50 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-30
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/2, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,1063 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7) cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 812.00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych 00/100 ) + 22% podatku VAT,

8) wysokość wadium – 3 181,00 zł. ( słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych ).

Poprzedni przetarg odbył się 20 sierpnia 2010 r. i nie dał rezultatu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 1000 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-30
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/5, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020 687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,1381 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7)cena wywoławcza nieruchomości – wynosi: 41 199.00 zł.(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ) + 22% podatku VAT,


8) wysokość wadium – 4 120,00 zł. ( słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia złotych ).
Poprzedni przetarg odbył się 20 sierpnia 2010 r. i nie dał rezultatu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 1100 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 0.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 28.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-30
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/8, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020 687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,2200 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7) cena wywoławcza nieruchomości – wynosi: 65 376.00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 ) + 22% podatku VAT,

8) wysokość wadium – 6 538,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych ).

Poprzedni przetarg odbył się 20 sierpnia 2010 r. i nie dał rezultatu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 1130 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-30
Publikujący -

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1/ Nieruchomość oznaczona Nr Nr 20/1 i 20/2, położona w Zwierzyniu, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020659/7
2/ bez zobowiązań,
3/ powierzchnia nieruchomości - 0,29 ha,
4/ nieruchomość położona jest w miejscowości leżącej w pobliżu Zalewu Myczkowieckiego i dalej Solińskiego na trasie biegnącej do „ cudownego źródełka ” w Zwierzyniu. Działki Nr Nr 20/1 i 20/2, położone są w peryferyjnej części Zwierzynia i ze względu na brak dojazdu do działki Nr 20/2 stanowią jedną nieruchomość . Jest to teren płaski, działka Nr 20/2 łagodnie opada ku rzece, kształty działek zbliżone są do wydłużonych prostokątów. Rozciągają się miedzy drogą wiejską i rzeką San, na jej lewym brzegu. Działka Nr 20/1 graniczy od strony północnej bezpośrednio z drogą wiejską, na jej przedłużeniu od strony południowej położona jest działka Nr 20/2, która od strony południowej graniczy bezpośrednio z rzeką San. Od strony zachodniej i wschodniej działki raniczą z działkami zabudowanymi. Po przekątnej na kierunku północ-południe, wzdłuż działek przebiega sieć wodociągowa. Nad działką Nr 20/1, po przekątnej na kierunku północny-wschód-południowy-zachód i w poprzek na kierunku wschód-zachód i wzdłuż północnej granicy działki Nr 20/1 przebiegają napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.
5/przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,
6/ sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7/ cena wywoławcza nieruchomości – 102 734,00 zł.(słownie: sto dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 00/100 ) + 22% podatku VAT,

8/ wysokość wadium – 10 274,00 zł. / słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100 /.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2010 r. o godz. 900
w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 33.50 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-03
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 02:26:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.