Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Olszanica z dnia 14 stycznia 2020 r.  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za  kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanica.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Plik pdf 1.27 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-21 15:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-21 15:19
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-12-03
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-12-03 09:11
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-12-03 09:12

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 197.42 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-14 14:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-14 14:16
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018.

Załączniki:

Sprawozdanie Plik pdf 1.51 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-04-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-15 09:34
Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Olszanica na rok 2019 - na podstawie art. 12, pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-03 10:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-03 10:47
RRG.6840.13.2018                                             Olszanica, dn.: 04.03.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.03.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/7 o pow. 0,1299 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.488,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 
 
 
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-04 10:36

RRG.6840.14.2018                                      Olszanica, dn.: 04.03.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.03.2019 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/9 o pow. 0,2673 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50.885,00 zł., plus 23% VAT.

6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 

 

 

                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-04 10:37
Wójt Gminy Olszanica ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-07 08:25
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-06 08:49
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-16 11:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-16 11:30
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-17 14:44

Załączniki:

Projekt Uchwały Plik pdf 3.15 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-01 11:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-01 11:48
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Konkurs ogólny.Tytuł projektu: „Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”

I. PODSTAWA PRAWNA 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217) spółka komunalna Gminy Olszanica, funkcjonującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., działającą jako partner wiodący projektu (lider), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Konkurs ogólny. 
Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 maja 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, nr konkursu: RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18. 

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1910-6-3-rewitalizacja-przestrzeni-regionalnej-nabor-nr-rppk-06-03-00-iz-00-18-001-18-konkurs-ogolny 

Czytaj więcej.....

 
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-08-14
Publikujący Bartosz Knap - Administrator BIP 2018-08-14 19:37
Modyfikacja Bartosz Knap - Administrator BIP 2018-08-25 10:27

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.

Załączniki:

Sprawozdanie Plik pdf 1.91 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-01
Publikujący -

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 200.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-11
Publikujący -

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż  samochodu specjalistycznego pożarniczego marki AUTOSAN S.A.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o II przetargu AUTOSAN Plik doc 85.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-11
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki STAR 200.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 91.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-03-27
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki JELCZ.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 89.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-03-27
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki AUTOSAN S.A.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 85.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-03-27
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica

Ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na

„Sprzedaż do rozbiórki wiaty w miejscowości Uherce Mineralne na dz. nr ewid. 427/1 gmina Olszanica wraz z uporządkowaniem terenu”

Załączniki:

Dokumentacja fotograficzna Plik pdf 880.35 KB
Ogłoszenie Plik pdf 236.74 KB
Projekt rozbiórki Plik pdf 198.15 KB
Plan sytuacyjny Plik pdf 302.05 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-29
Publikujący -

Załączniki:

Formularz do konsultacji Plik pdf 420.85 KB
Projekt uchwały Plik pdf 682.76 KB
Protokół Plik pdf 296.87 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-05
Publikujący -

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ – MŁOCARNIA MSC-7B. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 182.22 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-12
Publikujący -

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –SIEWNIK POZNANIAK.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 181.62 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-12
Publikujący -