Referat Finansów

Stanowisko ds. księgowości oświaty

kontakt:
tel.
013 461 70-45
     013 461 70-46
fax.013 461 73-73
e-mail:
finanse@olszanica.pl
 

1. Prowadzenie wymaganych przepisami prawa urządzeń księgowych z zakresu:
- wydatków budżetowych placówek oświatowych (syntetyka i analityka) w układzie dział, rozdział,
paragraf klasyfikacji budżetowej,
- zaangażowania i planu finansowego.
2. Bieżąca analiza kartotek kosztów i wydatków.
3. Kompletowanie dokumentów oraz terminowe księgowanie.
4. Prowadzenie rozliczeń kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald.
5. Sporządzanie miesięcznych - rocznych zestawień obrotów i sald kont, rozrachunkowych, kosztów, inwestycji i wydatków budżetowych, funduszu oraz dokonywanie przeksięgowań zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z zakresu prowadzonej księgowości wydatków budżetowych, zobowiązań i zaangażowania.
7. Zestawienie danych oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania budżetu.
8. Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty oraz pełnienie funkcji głównego księgowego ZSP w Olszanicy, ZSP w Uhercach Mineralnych oraz SP w Wańkowej.
9. Przygotowanie danych do opracowania projektu budżetu w oparciu o projekty planów finansowych, analiza wydatków z dyrektorami szkół, korekty planów finansowych, pomoc w rozliczeniach środków pozyskiwanych z zewnątrz.
10. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla każdej ze szkół.
11. Ewidencja syntetyczna środków trwałych, wyposażenia, umorzenia i amortyzacji.
12. Prowadzenie właściwych dla stanowiska teczek spraw, zgodne z przepisami prawa opisywanie dokumentów oraz przechowywanie, przygotowywanie do archiwum zakładowego.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 13:54