Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 612/3, położonej w Uhercach Mineralnych,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,0106 ha,
3) opis nieruchomości – Działka położona jest w centrum wsi w otoczeniu, położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkalnego i zagrodowego, leży w terenie dobrych warunkach geotechnicznych.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 4 634.64 zł. wraz z pod. WAT ( słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 00/100 )
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 613 własnej Państwa Kazimiery i Andrzeja Banaś.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm. ).
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 15 kwietnia 2013 r. do dnia 07 maja 2013 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.


Olszanica, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 111.04 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-04-15
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 612/2, położona w Uhercach Mineralnych,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,3363 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi przy drodze głównej. Wjazd na działkę z drogi gminnej wewnętrznej. Działka zabudowana jest budynkiem usługowo – mieszkalnym ( po byłym przedszkolu), na której zlokalizowany jest garaż z ubikacjami. Budynek jest jednokondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, jest nie podpiwniczony o łącznej powierzchni zabudowy 249,32 m2 i wymaga remontu. Wybudowany został w latach 20-tych lub 30-tych XX w. W budynku jest kilkanaście pomieszczeń na parterze takich jak: 7 pomieszczeń , 2 sale , kuchnia z zapleczem kuchennym, korytarz, ustępy z łazienką i pomieszczenie socjalne na poddaszu znajduje się pokój, przedpokój i łazienka.
Na działce zlokalizowany jest garaż z ubikacjami, który ze względu na zły stan nie jest przedmiotem wyceny, lecz nadaje się tylko do rozbiórki. Teren działki jest płaski o kształcie regularnego wielokąta. Działka jest częściowo ogrodzona, nie ma kanalizacji zewnętrznej, do budynku doprowadzona jest energia elektryczna, własna instalacja wodna ( ze studni ) oraz kanalizacja ( szambo ). Położona jest w otoczeniu innych nieruchomości o przeznaczeniu publicznym oraz budownictwa mieszkaniowego oraz zagrodowego.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy,
6) cena nieruchomości; - wynosi: 178 537,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 00/100 ) zwolnione z podatku WAT,
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm. ).
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 15 kwietnia 2013 r. do dnia 07 maja 2013 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.


Olszanica, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 113.86 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-04-15
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 612/3, położonej w Uhercach Mineralnych,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,0106 ha,
3) opis nieruchomości – Działka położona jest w centrum wsi w otoczeniu, położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkalnego i zagrodowego, leży w terenie dobrych warunkach geotechnicznych.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 4 634.64 zł. wraz z pod. WAT ( słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 00/100 )
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 613 własnej Państwa Kazimiery i Andrzeja Banaś.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm. ).
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 15 kwietnia 2013 r. do dnia 07 maja 2013 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.


Olszanica, dnia 15 kwietnia 2013 r.


Wójt Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 111.04 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-04-15
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działek Nr Nr 112/4 i 115/2, położonych w Uhercach Mineralnych,
2) powierzchnia nieruchomości; - dz. Nr 112/4 - 0,0031 ha,
- dz. Nr 115/2 - 0,0031 ha,
3) opis nieruchomości – Działki położone są w centrum wsi w otoczeniu budownictwa mieszkalnego i zagrodowego, leżą w terenie o dobrych warunkach geotechnicznych obok działki zabudowanej Pani Zofii Jucha.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 4 777,32 zł. wraz z pod. WAT ( słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 32/100 )
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży –działka Nr 115/2 przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 116 własnej Pani Zofii Jucha, natomiast działka Nr 112/2 przeznaczona jest jako darowizna na rzecz Gminy Olszanica od Państwa Joanny i Ryszarda Chrząszcz.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm. ).
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 15 kwietnia 2013 r. do dnia 07 maja 2013 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych i w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/1/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości w formie darowizny.


Olszanica, dnia 15 kwietnia 2013 r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 112.43 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-04-15
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Olszanica.

WYKAZ W ZAŁĄCZENIU.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Olszanica, dnia 23.01. 2013 r.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 125.22 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-01-23
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5 , prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 906 położona w Olszanicy,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,0866 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w centrum Olszanicy przy skrzyżowaniu drogi krajowej Lesko – Ustrzyki Dolne z drogą powiatową Olszanica – Wańkowa. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy handlowo – usługowej oraz zabudowy mieszkaniowo –zagrodowej. Działka zabudowana jest budynkiem drewnianym parterowym przeznaczonym do rozbiórki . Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania pn. „ CENTRUM OLSZANICA ”
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr RRG-7331/69/09/WZ z dnia 02.03.2010 r.
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - zagospodarowanie zgodnie z koncepcją - 3 lata od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły,
6) cena nieruchomości - cena wywoławcza - 53 100,00 zł. ( w tym poniesione koszty ) + 23% pod. VAT
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% wartości działki,
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego – opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu,
9) terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę roczną należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego , w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata , jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste,
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) – osoby winny złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 23 stycznia 2013 r. do dnia 13 lutego 2013 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXII/140/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.


Olszanica, dnia 23 stycznia 2013 r.

Wójt Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 115.15 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-01-23
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 974, położona w Uhercach Mineralnych,

2) powierzchnia nieruchomości; - 0.0662 ha,

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi przy drodze gminnej obok stadionu sportowego . Nieruchomość zabudowana jest budynkiem sklepu – budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada funkcję sklepowo-magazynową w którym znajduje się kilka pomieszczeń takich jak hala sprzedaży, pomieszczenia magazynowo-składowe i pomieszczenia socjalne. Budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych betonowych. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej lub pustaków, ścianki działowe murowane z cegły. Strop jednospadowy pokryty papą. Posadzki betonowe. Tynki zewnętrzne zwykłe z zaprawy cementowo – wapiennej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Pow. użytkowa – 166,30 m2 i pow. zabudowy - 191,84 m2. Budynek został wybudowany w latach 70-tych XX w.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica przeznaczona jest na cele usługowo-handlowe.
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) cena nieruchomości; - wynosi: 172 160.00 zł. (słownie: ( sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100 ) zw. z podatku VAT,
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) – osoby winny złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 23 stycznia 2013 r. do dnia 13 lutego 2013 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XX/128/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 23 stycznia 2013 r.
Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 112.91 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-01-23
Publikujący -

 

W y k a z y
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

- Olszanica, dz. nr ew.833, 661, 660(1), 660 (2), 43, 1081/1, 175, 660(3),

- Orelec, dz. nr ew. 164/3, 162/2, cz.121/6,

- Rudenka, dz. nr ew. 8, 9, 17, 2/2, 6/2, 10, 11, 194, 195, 191, 188/7, 188/2, 188/5, 188/8, 193/3, 193/1, 188/6,

- Stefkowa, dz. nr ew.732/2,

- Uherce Mineralne, dz. nr ew. cz.63,

- Wańkowa, dz. nr ew. 331/1, 212, cz.183/1, 175, 

- Zwierzyń, dz. nr ew. cz.27/7, 34/52, cz.132/2.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

                                                                                            Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Olszanica Plik doc 50.00 KB
Orelec Plik doc 34.50 KB
Rudenka Plik doc 66.00 KB
Stefkowa Plik doc 27.50 KB
Wańkowa Plik doc 37.00 KB
Zwierzyń Plik doc 43.00 KB
Uherce Mineralne Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-11-30
Publikujący -

 

W y k a z y
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1). oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- Zwierzyń, dz. nr ew. 133/60, 133/59, 133/58;

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-06
Publikujący -

 

W y k a z y
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- Rudenka, dz. nr ew. 13/1, 14, 15, 16;

- Uherce Mineralne, dz. nr ew. 695/4,

- Wańkowa, cz. dz. nr ew. 224/2.
 

Załączniki:

Uherce Mineralne Plik doc 29.00 KB
Rudenka Plik doc 38.00 KB
Wańkowa Plik doc 29.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-05-22
Publikujący -


W y k a z y
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- Wańkowa, dz. nr ew. 331/1, 221, 232.

- Olszanica, cz. dz. nr ew.  1376, 661, 635, 288.

Załączniki:

Olszanica Plik doc 36.50 KB
Wańkowa Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-10-12
Publikujący -


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1). oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
Uherce Mineralne. 973/2,3,45,7,8,9,17

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 27 maja 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 27 maja 2010r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-27
Publikujący -


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 

Olszanica 58/2

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 27 maja 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 27 maja 2010 r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Wykaz- Olszanica 58/2 Plik doc 26.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-27
Publikujący -


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Uherce Mineralne 97/37,11,12,13,14,15,16
 Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 27 maja 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVI/249/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 27 maja 2010 r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-27
Publikujący -


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-27
Publikujący -


WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego gminy przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego położonych w miejscowości Uherce Mineralne.

1. działka Nr 610/2 zabudowana budynkiem, położona w miejscowości
Uherce Mineralne, dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Lesku księga wieczysta KW. Nr 23980.

2.
lokal położony na parterze w budynku Nr 154 Wiejskiego Domu Kultury
w Uhercach Mineralnych, posadowionego na działce
Nr 424 księga wieczysta KW 20687.

Termin przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości po upływie terminu
publikacji niniejszego wykazu.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w referacie Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica pokój Nr 25 ( tel. 13 461 70 45).


WÓJT GMINY
  Olszanica


Wykaz wywiesza się w dniu 28 października 2009 r.
na okres 21 dni
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-10-28
Publikujący -


WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 Nr 261 poz. 2603z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego położonych w miejscowości

- Olszanica
- Uheerce Mineralne
- Rudenka
- Orelec
- Stefkowa
- ZwierzyńNiniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Olszanica, dnia 16.10.2009 r.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-10-16
Publikujący -Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 232, położona w Wańkowej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr 20682

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,40ha,
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 03.07.2009 r.
i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl


Olszanica, dnia 03 lipca 2009r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Załączniki:

przet.dz.Nr232Wankowa.doc Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-07-03
Publikujący -


Ogłoszenie
Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica
i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl


Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-07-03
Publikujący -W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr 20682, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 232 , położona w Wańkowej,

2) powierzchnia nieruchomości; - 0.40 ha,

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa-Brzegi Doln. Posiada kształt wydłużonoego czworoboku, stanowi teren płaski z obniżeniem od połowydziałki w kierunku rzeki, z która graniczy od strony południowej. Od strony zachodniej graniczy z działką niezabudowaną a z pozostałych stron z działkami zabudowanymi. Działka nie posiada dostępu do drogi publiczne, najkorzystniejsza możliwość zapewnienia dostępu do drogi to połączenie pasem drożnym przy północnej granicy działki Nr 231 z drogą – działka Nr 228.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,

5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy,

6) cena nieruchomości; - wynosi: 60 710,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 ) +22% podatku VAT,

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm. ) do dnia 01 lipca 2009 r. włącznie.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 13 maja 2009 r. do dnia 04 czerwca 2009 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 13 maja 2009 r.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-05-13
Publikujący -


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku , położona w Orelcu,

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-05-13
Publikujący -


WÓJT GMINY OLSZANICA


działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego położonych w miejscowości Olszanica.
 

Załączniki:

Wykaz Olszanica 2009.doc Plik doc 23.00 KB
Wykaz Orelec 2009r.doc Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-08
Publikujący -


Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-02-23
Publikujący -


Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Załączniki:

wykaz dz.1096.doc Plik doc 22.50 KB
wykaz dz.1391.doc Plik doc 22.50 KB
wykaz dz.835.doc Plik doc 22.00 KB
wykaz dz.998.doc Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-02-23
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-09-21
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-15
data dodania: 2021-09-15
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-09
data dodania: 2021-08-26
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 04:48:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.