Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do zamiany

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- księga wieczysta Nr KS1E/00034136/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 423  położonej w Wańkowej – właściciel Gmina Olszanica ,

-  księga wieczysta Nr KS1E/00011052/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 417 położonej w Wańkowej – właściciel osoba prywatna;

2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 4230,30 ha

                                                        - dz. Nr 417 - 0,61 ha

 3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Wańkowa, tj. dz. nr ew.: 423 o pow. 0,30ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: 417 o pow. 0,61 ha, stanowiącą  własność  osoby prywatnej.  Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Ropienki, w centralnej części wioski, na północnym stoku wzgórza, którego szczyt stanowi góra pn.: Magura.

W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej poprzez drogi wewnętrzne gminne;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

- dz. Nr  423 wynosi: 13.400,00 zł. ( słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych  00/100), zw.  z VAT,  

- dz. Nr  417 wynosi: 27.100,00,00 zł. ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 00/100 ),  zw. z VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do zamiany.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 29.08.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/308/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 5 lipca 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Wańkowa.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 18.07.2018 r.

                                                                           Wójt  Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-18
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do zamiany

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- księga wieczysta Nr KS1E/00034136/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działek Nr 405, 407/5  położonych w Wańkowej – właściciel Gmina Olszanica ,

-  księga wieczysta Nr KS1E/00010997/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działek Nr 408/3, 408/6, 408/8 położonych w Wańkowej – właściciel - osoby prywatne;

2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 4050,50 ha, dz. nr 407/5 – 0,9199 ha;

- dz. Nr 408/3 - 0,15 ha, dz. nr 408/6 o pow. 0,93 ha, dz. nr 408/8 o pow. 0,4797 ha;

 3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Wańkowa, tj. dz. nr ew.: 405 o pow. 0,50ha, 407/5 o pow. 0,9199ha stanowiące własność Gminy Olszanica, za działki nr ew.: 408/3 o pow. 0,15 ha, 408/6 o pow. 0,93ha, 408/8 o pow. 0,4797ha stanowiące  własność  osoby prywatnej.  Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Ropienki, w centralnej części wioski, na północnym stoku wzgórza, którego szczyt stanowi góra pn.: Magura.

W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej poprzez drogi wewnętrzne gminne;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

- dz. Nr  405 wynosi: 22.300,00 zł. ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych  00/100), zw.  z VAT,  

- dz. nr 407/5 wynosi: 41.000,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy), zw.  z VAT ;

- dz. Nr 408/3 wynosi: 6.700,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) 
zw. z VAT;

- dz. nr 408/6 wynosi: 41.400,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych), zw.  z VAT,

- dz. nr 408/8 wynosi: 21.300,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych), zw.  z VAT,

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do zamiany.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 29.08.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 lipca 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wańkowa.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 18.07.2018 r.

                                                                           Wójt  Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-18
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 1376,

- Rudenka, cz. dz. nr ew.: 2/2

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica dz. 1376 Plik doc 36.50 KB
Wykaz Rudenka dz. 2)2 Plik doc 36.50 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-07
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 1438

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica dz. 1438 Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-04
Publikujący -


W y k a zy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, dz. nr 4/2, 20/3, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 11.06.2018 r. włącznie.

Niniejsze wykazy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 27.04.2018 r. 

                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-27
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 919/25  położona w Olszanicy;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1371 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki niezabudowany, płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 919/20, 919/23. Dodatkowo, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad O/Rzeszów, decyzją 89/2017 udzielił zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego w km 24+621, strona lewa z drogi krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Olszanica (działka nr ew.: 920 – własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA) na działkę nr ew.: 919/10 (po podziale nr ew.: 919/25) w celu obsługi planowanej zabudowy;

Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do nieodpłatnego i nieograniczonego
w czasie ustanowienia służebności przesyłu opisanych w dziale III ww. księgi wieczystej Nr KS1E/00037444/9 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Energetyka S.A.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.1.2018.WZ z dnia 12.02.2018 r.;

5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;

6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 59.493,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100 groszy), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;

9) terminy wnoszenia opłat – pierwsza opłatę roczna należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego , w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;

10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 8.06.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XL/278/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 

Olszanica, dnia 26.04.2018 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-26
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 919/24  położona w Olszanicy;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1151 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki niezabudowany, płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 919/20.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.2.2018.WZ z dnia 12.02.2018 r.;

5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;

6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 51.481,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 00/100 groszy), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;

9) terminy wnoszenia opłat – pierwsza opłatę roczna należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego , w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;

10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 8.06.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XL/277/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 

Olszanica, dnia 26.04.2018 r.                         WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-26
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do zamiany

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- księga wieczysta Nr KS1E/00020651/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 746/2 położonej w Stefkowej – właściciel Gmina Olszanica ,

-  księga wieczysta Nr KS1E/00009473/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 749/4 położonej w Stefkowej –właściciel Pani Czesława Kiełbasa;

2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 746/20,0238 ha

                                                        - dz. Nr 749/4 - 0,0192 ha

3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Stefkowa tj. dz. nr ew.: 746/2 o pow. 0,0238ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: 749/4 o pow. 0,0192ha, stanowiącą  własność  P. Czesławy Kiełbasa.  Działki położone są na stoku, po prawej stronie jadąc w kierunku Ustrzyk Dolnych.
W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej poprzez drogę wewnętrzną gminną nieurządzoną;

Działka nr ew.: 746/2 według operatu ewidencji gruntów stanowi drogę. Teren działki jest zadrzewiony – jodła, świerk – I i II klasa wieku, natomiast działka nr ew.: 749/4 stanowi faktycznie zajeżdżoną drogę na obszarach gruntów rolnych.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

- dz. Nr  746/2 wynosi: 304,00 zł. ( słownie: trzysta cztery złote  00/100), zw.  z VAT,  

- dz. Nr 749/4 wynosi: 304,00 zł. ( słownie: trzysta cztery złote 00/100 ),  zw. z VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do zamiany.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 8.06.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 9 marca 2018 roku, w sprawie zamiany nieruchomości położonych w m. Stefkowa.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Stefkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 25.04.2018 r.

                                                                           Wójt  Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-25
Publikujący -

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, dz. nr ew.: 1119 - pomieszczenie garażu w budynku Dom Strażaka w Olszanicy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                         

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

wykaz dz. 1119 Olszanica Plik doc 31.50 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-20
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 635.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                         

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz dz. 635 w m. Olszanica Plik doc 36.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-30
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 634, 635.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                         

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica dz. 634, 635 Plik doc 37.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-24
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży według katastru nieruchomości:
- Paszowa, dz. nr ew.: 284/3

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, w dniu 23 listopada 2017 r., na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica,  23.11.2017 r.
                                                               Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz - dz. 284)3 w m. Paszowa Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-23
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, cz. dz. nr ew.: 20/2.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

wykaz, dz. 20)2 w m. Zwierzyn Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-16
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, cz. dz. nr ew.100/21.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Zwierzyń cz. dz. 100)21 Plik doc 33.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-31
Publikujący -

W y k a z y
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Rudenka, dz. nr ew. 8, 9, 12, 13/1, 14, 15, 16, 210, 188/2, 188/4, 188/5, 188/7, 188/8;

- Olszanica, dz. nr ew. 635, 1438;

- Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 63/2, 101,

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                        Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica Plik doc 36.50 KB
Wykaz Uherce Min. Plik doc 34.50 KB
Wykazy Rudenka Plik doc 55.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-22
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00021440/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działki nr ew.: 207/9 o pow. 0,2421 ha, 207/11 o  pow. 0,0234 ha położone w m.  Rudenka

2)  łączna powierzchnia nieruchomości  - 0,2655 ha;

3) opis nieruchomości – nieruchomości niezabudowane, położone po lewej stronie drogi powiatowej relacji Uherce Mineralne – Rudenka, w pobliżu Schroniska „ZIELONY CIEŃ”. Działki położone są na obrzeżach wsi Rudenka i terenów zurbanizowanych.  Kształty granic działek, to nieregularne wieloboki. Większość terenu jest bardzo stroma, porośnięta zadrzewieniami, pozostała część to teren o małym nachyleniu. Otoczenie: Schronisko „ZIELONY CIEŃ”, świetlica wiejska (dom strażaka), tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny przewidziane do zabudowy, a także tereny leśne. Uzbrojenie: wodociąg lokalny i energia elektryczna (możliwość podłączenia), oraz projektowana kanalizacja.  Dojazd: działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej, poprzez drogę gminną wewnętrzną dz. nr 207/6. Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu  przez dz. nr ew.: 207/11, 207/9 pasem drożnym o pow. 0,0148 ha i szerokości 5m przy granicy dz. nr 207/13 na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych dz. nr ew.: 207/10;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższych nieruchomości została wydana decyzja Nr 26/2016 o ustaleniu warunków zabudowy,
znak: RRG.6730.26.2016.WZ z dnia 21.11.2016 r.;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości wynosi: 17.871,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych  00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016.2147, z późn. zm. ) – do dnia 5.07.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XXV/191/2017 z dnia 27 luty 2017 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 23.05.2017 r. 

               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-23
Publikujący -

 


W y k a zy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży według katastru nieruchomości:
- Zwierzyń, dz. nr 4/2, 20/3, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, w dniu 23 marca 2017 r., na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica,  23.03.2017 r.
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-03-23
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 413/4,  położona  w Uhercach Mineralnych;

2) powierzchnia nieruchomości:  0.0383 ha,

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi, na osiedlu Zakładu Karnego, obok restauracji „Spichlerz”. Na działce znajduje się barak nietrwale związany z gruntem, który jest do usunięcia przed sprzedażą i nie jest przedmiotem wyceny. Teren działki  jest płaski   o dobrych warunkach geotechnicznych.  

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: wynosi: 11.280,00 zł. (słownie: ( jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100 )  + 23%  podatku WAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774,
z póź. zm. ) – do dnia 21 marca 2017 roku włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy   Nr XX/128/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 7 luty 2017 r. 

                                                                  Wójt Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-02-07
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 427/3  położona w Uhercach Mineralnych;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1271 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w strefie budownictwa mieszkalnego i zagrodowego. Teren działki o łagodnym nachyleniu w kierunku poł.-zach., kształt granic regularny wielokąt. Działka leży w terenie o mniej niż przeciętnych warunkach geotechnicznych – okresowo może być podmokła. Działka ma dostęp do drogi gminnej częściowo urządzonej ( wyżwirowana). Nieruchomość jest dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki, dobra nośność gruntu pod zabudowę.  Uzbrojona jest w: studnię z kręgów betonowych, pozostałe media znajdują się na działkach sąsiednich. Na działce jest ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem szer. 2 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 427/2 w celu dostępu do studni;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 16.134,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XVI/120/2008 Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 584  położona w Uhercach Mineralnych;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1932 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżu terenów zabudowanych  budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi. Działka położona jest na zboczu, kształt granic to regularny wielokąt. Działka leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych. Uzbrojenie: brak na działce, znajduje się na działkach sąsiednich. Do działki brak urządzonej drogi dojazdowej;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 24.290,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XX/128/2012 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 133/58 położona w Zwierzyniu;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2349 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w peryferyjnej części Zwierzynia  w odległości ok.150 m od rzeki San.  Działka usytuowana jest przy drodze powiatowej - dojazdowej do siłowni elektrowni ZEW Solina.  W granicy między działką Nr 133/58 i działkami Nr 133/59 i Nr 133/60 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Wzdłuż wschodniej granicy działek  Nr 133/58 i 133/60 przebiega kabel energetyczny. Dojazd bezpośredni, częściowo urządzony (droga żwirowa).

Środkowa część działki w obniżeniu terenowym, przez co okresowo może się tworzyć zastoisko wodne. Aktualne wykorzystanie gruntu: odłóg (duże zachwaszczenia) oraz teren zadrzewiony. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak: RRG.7331/70/09/WZ z dnia 11.03.2010 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 4.850,00 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych  00/100 groszy) + 23 % VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXV/242/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 114/19  położona w Zwierzyniu;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2400 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest po prawej stronie drogi powiatowej relacji Uherce Mineralne - Zwierzyń. Teren działki położony jest w większości na stromym stoku oraz w dolinie potoku.

Otoczenie: tereny upraw rolnych oraz zadrzewienia.

Dojazd do działki poprzez drogi gminne dz. nr ew.: 83, 114/24. Dojazd utrudniony, ponieważ droga dojazdowa jest nieurządzona, biegnąca na stromym stoku.

Aktualne wykorzystanie gruntu – odłóg oraz teren zadrzewiony.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 2.565,00zł. (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych  00/100 groszy), zw. z pod VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXIIV/168/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 24.01.2017 r.  

                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 114/11  położona w Zwierzyniu

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,3000 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest po prawej stronie drogi powiatowej relacji Uherce Mineralne - Zwierzyń. Teren działki położony na stoku.

Lokalizacja i sąsiedztwo: przeciętna – tereny upraw rolnych oraz zadrzewienia.

Dojazd do działki poprzez drogi gminne dz. nr ew.: 83, 114/24. Dojazd utrudniony, ponieważ droga dojazdowa jest nieurządzona, biegnąca na stromym stoku.

Aktualne wykorzystanie gruntu – odłóg.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 3.540,00zł. (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych  00/100 groszy), zw. z pod VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXIIV/168/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020682/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka

nr ew.: 232  położona w Wańkowej;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,4038 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa-Brzegi Dolne. Teren o małym nachyleniu w kierunku południowym – w stronę rzeki. Kształt granic działki to regularny wydłużony wielokąt.

Nieruchomość leży w ok 85 % w zasięgu bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Najkorzystniejsza możliwość zapewnienia dostępu do drogi to połączenie pasem drożnym przy  północnej granicy działki Nr 231 z drogą gminną– działka Nr 228.

Uzbrojenie: brak na działce, uzbrojenie niepełne znajduje się na działkach sąsiednich.

Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia oraz linia teletechniczna. W części płn. – zach. działki znajdują się pozostałości po fundamencie budynku, powyżej zbiornik ścieków z kręgów betonowych, obok częściowo zagłębiona piwnica betonowa. W części południowej działki, w odległości kilkunastu metrów od brzegu rzeki znajdują się dwa zapuszczone oczka wodne.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 21.590,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXV/172/2009 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 284/2  położona w Paszowej;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa, po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.

Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 3, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, garderoby o powierzchni użytkowej – 79,43 m2 oraz udział 16778/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;,

6) cena nieruchomości - wynosi 51.687,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT.

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 3.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  od 20 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. tj. na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej
„ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Olszanica, dnia 20.01.2017 r. 

Wójt Gminy  Olszanica

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-20
Publikujący -


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1)  oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
      Uherce Mineralne, dz. nr 59/1

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, w dniu 22 listopada 2016 r. do dnia 13 grudnia 2016 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica,  22.11.2016 r.
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Uherce Min., dz. nr 59/1 Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-22
Publikujący -


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
      Uherce Mineralne. 973/2, 973/3, 973/4, 973/9

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 1 sierpnia 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica,  1 sierpnień 2016 r.
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykazy dla dz. 973/2,3,4,9 Plik doc 52.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-08-01
Publikujący -

 

W y k a z y
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 612/2

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

                                                                                                Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 612/2 Plik pdf 204.68 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-07-19
Publikujący -

W y k a z y
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Rudenka, dz. nr ew. 195;

- Wańkowa, dz. nr ew. 121, 183/1.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

                                                                                            Wójt Gminy Olszanica

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-07-15
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA


działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U 2015.1774 )  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego , położonych w miejscowości Wańkowa.

Lp.

Działka Nr.

Księga wieczysta

Powie-
rzchnia

 w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie przestrzennego zagospodarowania gminy

Sposób zagospodarowania

 

1.

176

 

KS1E  /00020682/7

0, 0890 ha

R IVa-0,0538 ha

R IVb-0,0352 ha

Położona w Wańkowej – obok  dz. Dul Henryk

brak opracowanego planu

Użytkowana rolniczo.

Wysokość rocznego czynszu dzierż. 32.00 zł.

2.

 173

 

KS1E  /00020682/7

0, 0887 ha

R IVa-0,0797ha

RIVb 0,0090 ha

Położona w Wańkowej obok dz. Dul Henryk

brak opracowanego planu

Użytkowana rolniczo.

Wysokość rocznego czynszu dzierż. 32.00  zł.

3.

 175

 

KS1E  /00020682/7

0,0921 ha

RIVa- 0,0498 ha i RVb- 0,0423ha

Położona w Wańkowej – były dzierżawca Śliwa Elżbieta

brak opracowanego planu

Użytkowana rolniczo.

Wysokość rocznego czynszu dzierż. 33.00 zł.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                      

Wójt Gminy Olszanica                                     

Olszanica, dnia 29.04.2016 r.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-04-29
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-09-21
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-15
data dodania: 2021-09-15
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-09
data dodania: 2021-08-26
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 04:27:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.