Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Remont dróg gminnych i placów parkingowych w m. Wańkowa, Uherce Mineralne i Olszanica”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o 38-500 Sanok,
Aleje Woj. Pol. 74

Uzasadnienie:

Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta jest najtańsza cenowo.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 15.81 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-08-10
Publikujący -

OGŁOSZENIE o wyborze oferty 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Budowa chodnika w m. Stefkowa przy drodze krajowej nr 84 Sanok-Krościenko-Granica Państwa od km 28+337 do 28+590 (strona lewa)”.
       
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:                                                                                  
Oferta Nr 1-
Zakład Budowlany „DROMOST” Tadeusz Ostrówka, ul. Gombrowicza 11/8, 38-700 Ustrzyki Dolne.
                                                          
Uzasadnienie
 
Oferta ta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę
i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.
 
Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-15
Publikujący -

OGŁOSZENIE  o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Remont drogi gminnej w m. Uherce Mineralne – Kostryń na dł. 400 mb”
 
Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 2 –  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o 38-500 Sanok,
Aleje Woj. Pol. 74
 
Uzasadnienie:
 
Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta jest najtańsza cenowo.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
 
Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-12
Publikujący -

OGŁOSZENIE o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Remont drogi gminnej w miejscowości Orelec – wjazd od drogi wojewódzkiej w kierunku świetlicy wiejskiej na dł. 110 mb”
 
Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1  –  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o 38-500 Sanok,
Aleje Woj. Pol. 74
 
Uzasadnienie:
 
Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta jest najtańsza cenowo.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-12
Publikujący -


RRG- 341/10/10
Olszanica 2010-05-13


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty


Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
”Remont drogi gminnej w m. Orelec nr ewid. dz. 244”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :

oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
Sp. z o.o 38-500 Sanok,  Aleje Woj. Pol. 74

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-13
Publikujący -


RRG- 341/9/10
Olszanica 2010-05-11


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
”Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 502, 474 w m. Uherce Mineralne, odbudowa drogi
i mostku w ciągu drogi gminnej o Nr 118331, nr Wied. 847/2 i 815/2 w m. Stefkowa”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :

Zadanie nr 1 – „ Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 502,474 w m. Uherce Mineralne”
oferta nr 3 –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o 38-500 Sanok,
Aleje Woj. Pol. 74


Uzasadnienie:

Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia. Jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadnia.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-11
Publikujący -

RRG- 341/6/10
Olszanica 2010-05-07


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
”Przebudowa dachu ze zmianą konstrukcji z płaskiego na stromy obiektu
Ośrodka Zdrowia w Olszanicy”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –  P.P.H.U – JAX Jacek Władyka, 38-500 Sanok, Bykowce, ul. Polanki 3

Uzasadnienie:


Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą cenę i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:

 

1. P.P.H.U – JAX Jacek Władyka, 38-500 Sanok, Bykowce, ul. Polanki 3

Kwota: 63 194,09
Obliczenie ilości pkt wg. wzoru P=(C min/Co) x 100 - 100,00


2. Firma Handlowo – Usługowa „KUBA” Franciszek Burzyński 35-505 Rzeszów,
ul. Strzyżowska 90

Kwota: 357,60
Obliczenie ilości pkt wg. wzoru P=(C min/Co) x 100 - 69,94

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

W wyniku niniejszego postępowania nie odrzucono żadnych z ofert.

 

Otrzymują:

1 x P.P.H.U – JAX Jacek Władyka, 38-500 Sanok, Bykowce, ul. Polanki 3
1 x Firma Handlowo – Usługowa „KUBA” Franciszek Burzyński 35-505 Rzeszów,
ul. Strzyżowska
1 x a/a
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-10
Publikujący -

KRB- 341/7/2010
Olszanica 2010-05-09

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Remont nawierzchni chodnika w m. Olszanica przy drodze krajowej nr 84 relacji Sanok – Krościenko – granica Państwa od km 25+245 do 26+325 strona lewa


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
„Konsorcjum: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „Intra – sprzęt” s.c Lesko,
ul. Przemysłowa 12 i „Kruk – Bruk” Usługi budowlane Mariusz Kruk ul. 1000 lecia 2/21, Lesko

Uzasadnienie:
Oferta złożona w terminie, osiągnęła najniższą cenę i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:

 

1. Konsorcjum Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „Intra
– sprzęt” s.c Lesko, ul. Przemysłowa 12 i „Kruk – Bruk
” Usługi budowlane Mariusz Kruk ul. 1000 lecia 2/21, Lesko

Kwota:159 912,20
Obliczenie ilości pkt wg. wzoru P=(C min/Co) x 100 : 100

2. LA STRADA , 38-500 Sanok, ul. Stachowicza 2,

Kwota: 246 799,47
Obliczenie ilości pkt wg. wzoru P=(C min/Co) x 100 : 100: 64

3.Zakład Budowlany „Dromost” Tadeusz Ostrówka , ul. Gombrowicza 11/8,
38-700 Ustrzyki Dolne


Kwota: 174 392,53
Obliczenie ilości pkt wg. wzoru P=(C min/Co) x 100 : 100: 92


 Zawiadomienie o odrzuceniu ofert
W wyniku niniejszego postępowania nie odrzucono żadnych z ofert.
 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-10
Publikujący -


Numer ogłoszenia: 119780 - 2010;
data zamieszczenia: 29.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA p.n.:
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108432 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie,
tel. 0-13 461-76-10, faks 0-13 461-73-73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.15.31.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 59093,39
• Oferta z najniższą ceną: 59093,39 / Oferta z najwyższą ceną: 59093,39
• Waluta: PLN.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-29
Publikujący -

Olszanica 28-04-2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w trybie przetargu nieograniczonego na:


Dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2007 nr 223, poz1655 z późn.zm) –zawiadamiamy , że w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wpłynęła 1 oferta, która spełniła warunki udziału w przetargu.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS
Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25, 35–105 Rzeszów
uzyskując 100pkt


Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń
2. strona internetowa Zamawiającego
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-28
Publikujący -


KRB- 341/5/2010
Olszanica 2010-03-23

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Odbudowa drogi gminnej nr 91/3 w m. Zwierzyń na dł. 400 mb.


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 2 –
„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o w Sanoku , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 „.
Uzasadnienie:
Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą cenę i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

W wyniku niniejszego postępowania nie odrzucono żadnych z ofert.

 

Załączniki:

zawiadomienie o wyborze oferty Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-24
Publikujący -


EP-P-01/1/03/2010
Olszanica 04-03-2010


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie wsparcia specjalistycznego logopedycznego i psychologicznego w oddziałach przedszkolnych w Gminie Olszanica


Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2007 nr 223, poz1655 z późn.zm) –zawiadamiamy , że w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. Usługi w zakresie wsparcia specjalistycznego logopedycznego i psychologicznego w oddziałach przedszkolnych w Gminie Olszanica dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w

w części 1. Wsparcie logopedyczne –usługi logopedyczne(zajęcia z logopedą) -wpłynęły 2 oferty
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DEMERARA Hanna Grzanecka,38-709 Polana4A uzyskując 100pkt

Pozostali oferenci:
Nr 2 Ośrodek Kształcenia Kursowego i Ustawicznego
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73 40,
98 pkt

w części 2 wsparcie psychologiczne-usługi psychologiczne(diagnoza psychologiczna) -
wpłynęła 1 oferta
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ośrodek Kształcenia Kursowego i Ustawicznego
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73 uzyskując 100pkt .

Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne na:Usługi w zakresie wsparcia specjalistycznego logopedycznego i psychologicznego w oddziałach przedszkolnych w Gminie Olszanica z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:


Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń
2. strona internetowa Zamawiającego.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-12
Publikujący -


EP-P-02/1/03/2010
Olszanica 04-03-2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do zajęć przedszkolnych w Gminie OlszanicaDziałając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy
– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 nr 223, poz1655 z późn.zm) –zawiadamiamy,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n.Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych
do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
w poszczególnych częściach :

w części 1.
pomoce dydaktyczne do zajęć muzycznych -Wpłynęły 2 oferty
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart – Cezas, 66-400 Gorzów Wielkopolski ,Al. 11 Listopada 156 uzyskując 100pkt

Pozostali oferenci:

Nr 1 „KLADREW” Szymon Klamann
83-300 Kartuzy
Ul.3 Maja 17/6 91
Liczba punktówkt 91

w części 2 pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych -wpłynęła 1 oferta
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart – Cezas, 66-400 Gorzów Wielkopolski ,Al. 11 Listopada 156 uzyskując 100pkt.
w części 3. pomoce do zajęć plastycznych- nie wpłynęła żadna oferta
w części4.– pomoce dydaktyczne i zabawki do zajęć matematycznych, przyrodniczych
i językowych
wpłynęły 2 oferty
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart – Cezas, 66-400 Gorzów Wielkopolski ,Al. 11 Listopada 156 uzyskując 100pkt

Pozostali oferenci:
Nr 1 „KLADREW” Szymon Klamann
83-300 Kartuzy
Ul.3 Maja 17/6
55 pkt


Otrzymują:

1. tablica ogłoszeń
2. strona internetowa Zamawiającego
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-12
Publikujący -


KRB- 341/2/2010
Olszanica 2010-02-10

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy.


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania

przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :

oferta nr 5 – „Prohanbud”sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301.

Uzasadnienie:


Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą cenę i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.


Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy odrzucono ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane ”Budka” Janusz Filipowicz , 38-516 Tarnawa Dolna,
Czaszyn 176


Uzasadnienie prawne i faktyczne:


Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.W ofercie brak potwierdzeń załączników za zgodność z oryginałem, niezgodność wyceny poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-02-16
Publikujący -


KRB- 341/2/2010
Olszanica 2010-02-10

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy.


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania

przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :

oferta nr 5 – „Prohanbud”sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301.

Uzasadnienie:


Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą cenę i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.


Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy odrzucono ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane ”Budka” Janusz Filipowicz , 38-516 Tarnawa Dolna,
Czaszyn 176


Uzasadnienie prawne i faktyczne:


Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.W ofercie brak potwierdzeń załączników za zgodność z oryginałem, niezgodność wyceny poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-02-16
Publikujący -

Olszanica , dnia 15.01.2010 r.
RRG – 341/1/2/10


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że przetarg nieograniczony na wywóz stałych odpadów komunalnych powstałych na terenach nieruchomości, odbioru odpadów komunalnych stałych pochodzących z selektywnej zbiórki – szkło (białe kolorowe), plastik oraz innych stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszanica rozstrzygnięto.

CZĘŚĆ I
- odbiór, wywóz i zdeponowanie na składowisku odpadów komunalnych nie
segregowanych wywożonych z pojemników 1100l, SM - 110l, worków i odpadów
wielkogabarytowych,

1/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa os.
Rzeka 133 - uzyskana punktacja - 100 ,
2/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Brzegi Dolne 1,
38-700 Ustrzyki Dolne - uzyskana punktacja - 78,66.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133 - uzyskując 100 punktów,

CZĘŚĆ II

- odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych
w pojemnikach typu „Igloo” ( szkło białe , szkło kolorowe, plastik).

1/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa os.
Rzeka 133 - uzyskana punktacja - 100 ,

2/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Brzegi Dolne 1,
38-700 Ustrzyki Dolne - uzyskana punktacja - 67,72

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133 - uzyskując 100 punktów.

Kryterium wyboru była: cena 100%
 


U z a s a d n i e n i e


W/w oferty przedstawiają korzystny bilans cen oraz nie przewyższają kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w związku z powyższym oferty należało uznać za korzystne.

 

 

 


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-01-19
Publikujący -


Olszanica 2010-01-08
KRB- 341/20/09/10


Zawiadomienie o wyborze oferty

Wójt Gminy Olszanica działając zgodnie z dyspozycją art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.), zawiadamia, że wwyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku którego przedmiotem jest Ścinka i zrywka drewna liściastego oraz iglastego z lasów mienia Gminy Olszanica w ilości 2 500 m3 w 2010 roku wszczętego w dniu 28.12.2009 roku stosując się do postanowień art.91 ust.1 powołanej ustawy oraz kryteriów oceny ofert (cena 100%) określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana została:

Oferta Nr 2
Firma Handlowo Usługowa
Grzegorz Indyk, ul.Kmity 6A/36
38-600 Lesko

Uzasadnienie


Do udziału w przedmiotowym postępowaniu przystąpiło 3 wykonawców:
Oferta Nr 2 złożona w terminie , nie podlega odrzuceniu, odpowiada wymaganiom SIWZ,
jest najkorzystniejsza i posiada najniższą cenę.
W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert – cena 100 % dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej wg. punktacji : oferta nr 2 uzyskała 100 pkt.
Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :

1. Usługi Leśne Antoni Szramowiat
Bezmiechowa Dolna 229,
38-600 Lesko
Punktacja – 79,6 pkt

2 Firma Handlowo Usługowa
Grzegorz Indyk, ul.Kmity 6A/36
38-600 Lesko
Punktacja –100 pkt

3 Usługi Leśne i Tartaczne
Łukasz Szramowiat
Bezmiechowa Dolna 229
38-600 Lesko
Punktacja – 86,9 pkt


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-01-01
Publikujący -


Znak: EP/03-04/2009
Olszanica, dnia 28-12-2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych
i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”,


W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych(j. t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje się, że :
w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

W części 1:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:
Złożono dwie oferty.
Pierwszy wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
jego oferta została odrzucona.
Drugi wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


W części 2:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Złożono dwie oferty.
Pierwszy wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
jego oferta została odrzucona.
Drugi wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

W części 3:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie:
Złożono dwie oferty.

Uzasadnienie:
Złożono dwie oferty.
Pierwszy wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu, ,
jego oferta została odrzucona.
Drugi wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części 4:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Uzasadnienie:
Złożono jedną ofertę:
Wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
jego oferta została odrzucona.

 

 

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń
2. strona internetowa Zamawiającego.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-31
Publikujący -

Olszanica 2009-12-17


Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku
– Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 101 517 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego : „Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych regionalnych szlaków transportowych poprzez budowę dróg w m. Olszanica i Uherce”.

I. Wybrano następującą ofertę złożoną przez:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac Konstytucji 3 go Maja 14
Uzasadnienie wyboru:

Oferta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział w Lesku spełnia warunki zawarte
w SIWZ i jest ważna . Koszt brutto w łącznej wysokości wynosi 41 451,31 zł.


II. Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych
ofert :

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac konstytucji 3 go Maja 14
Kryterium – cena: oferta uzyskała 100 pkt

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-17
Publikujący -

Olszanica 2009-12-17
KRB- 341/18/2009


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej
oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Dostawa oleju opałowego w okresie 2010 roku”.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. ,
36-145 Widełka 869.

Uzasadnienie

Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. , 36-145 Widełka 869 – 100 pkt.

 

 


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-17
Publikujący -

Znak: EP/02-07/2009 Olszanica,
dnia 15-12-2009


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych
i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”,


W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”, działającna podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje się, że : w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

W części 1:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie:
Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części 2:
nie złożono żadnej oferty

W części 3: nie złożono żadnej oferty

W części 4:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
Uzasadnienie:
Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-16
Publikujący -

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych w ramach projektu pn: „Rozbudowa, dobudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.
20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4.

Uzasadnienie


Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
ul. Ceramiczna 4.– 100 pkt.

2. Zakład Budowlano-Instalacyjny „BUDREM”, Zbigniew Jabłonowski,
18-400 Łomża, ul. Woj. Polskiego 59 – 86,55 pkt.

3. PAMO-PLAST Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 6. – 81,47 pkt.
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Przyjazny Duch” Adam Kasper,
37-204 Tryńcza, Ubieszyn 59 – 97,38 pkt.

5. Roboty Ogólnobudowlane, Malarstwo, Czesław Kiełbasa,
38-722 Olszanica 25 – 79,25 pkt.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-09-21
Publikujący -


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Remont drogi nr 411 od km 0+000 do 0+100 i mostku w ciągu drogi w miejscowości Wańkowa.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
„INTRA-SPRZĘT” s.c.
38-600 Lesko,
ul. Przemysłowa 12.

 


Uzasadnienie

Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :

1.Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa  „INTRA-SPRZĘT” s.c.- 100 pkt.


2.Zakład Budowlany „DROMOST”  Tadeusz Ostrówka,  38-700 Ustrzyki Dolne,  ul. Gombrowicza 11/8 - 97,46 pkt.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-09-18
Publikujący -


Zawiadomienie o wyborze oferty


Wójt Gminy Olszanica działając zgodnie z dyspozycją art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 i nr 171 poz. 1058 z 2008 r.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku którego przedmiotem jest Odbudowa infrastruktury drogowej w m. Olszanica, Orelec, Uherce Mineralne, Stefkowa, Paszowa wszczętego w dniu 14.08.2009 roku stosując się do postanowień art.91 ust.1 powołanej ustawy oraz kryteriów oceny ofert (cena 100%) określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana została:

Oferta Nr 1
„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o w Sanoku, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie

Do udziału w przedmiotowym postępowaniu przystąpił 1 oferent :

Oferta Nr 1 „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o w Sanoku, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 „

została złożona w terminie , nie podlega odrzuceniu , odpowiada wymaganiom SIWZ i nie przekraczała kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia to kwota 646 075,77 zł
W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert – cena 100 % dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej wg. punktacji : cena - 100 pkt.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :
Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 - 100 pkt.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-09-11
Publikujący -

Olszanica 2009-08-25
 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół w Uhercach Mineralnych w ramach projektu pn. „ Rozbudowa, dobudowa
i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Uhercach Mineralnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca”.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Przyjazny Duch” Adam Kasper.
37-204 Tryńcza, Ubieszyn 59.

Uzasadnienie


Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. ECORESBUD Sp. z o.o. ,38-200 Jasło, ul. J. Piłsudskiego 23 – 74,56 pkt.

2. Roboty Ogólnobudowlane, Malarstwo, Czesław Kiełbasa,
38-722 Olszanica 25 – 91,03 pkt.

3. Zakład Budowlany, Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór,
mgr inż. Ryszard Kozak, 38-600 Lesko, ul. Kwiatowa 25 – 84,90 pkt.

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Przyjazny Duch” Adam Kasper,
37-204 Tryńcza, Ubieszyn 59 – 100 pkt.

5. Firma Budowlano-Remontowa „KOMA”, Artur Sroka. 38-535 Tyrawa Wołoska,
Rozpucie 57 – 53,43 pkt.

6. P.P.H.U. – JAX, Jacek Władyka, 38-500 Sanok, Bykowce, ul. Polanki 3 – 53,69 pkt.


Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-08-27
Publikujący -


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg do pól w m. Stefkowa droga nr ew. 142 i 397.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:
Oferta Nr 1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „INTRA-SPRZĘT” s.c.
38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 12.

Uzasadnienie

Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę
i uzyskała najwyższą ocenę.


Oferty wykluczone z postępowania:
Zakład Budowlany „Dromost” Tadeusz Ostrówka ul.Gombrowicza 11/8, 38-700 Ustrzyki Dolne
Podstawa prawna: art. 24 pkt 2 ust.3 .Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy „
Podstawa faktyczna:
Złożone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie posiada potwierdzonej aktualności na dzień składania ofert. Oferent został wezwany do uzupełnienia dokumentu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w którym termin na uzupełnienie minął 7 sierpnia 2009 roku. Oferent nie dokonał uzupełnienia dokumentu.


Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :


1.Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „INTRA-SPRZĘT” s.c.38-600 Lesko,
ul. Przemysłowa 12. - 100 pkt.

2. Zakład Budowlano-Drogowy BIESZCZADY sp. z o.o. 38-700 Ustrzyki Dolne,
Ul. 29 Listopada 35. - 61,44 pkt.

3. Firma Usługowo- Handlowa Budowalno-TransportowaHenryk Biłas 38-711 Ropienka, Zawadka 50. - 48,92 pkt.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-08-14
Publikujący -

 
KRB- 341/11/2009

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze
najkorzystniejszej oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa infrastruktury drogowej w m. Olszanica w km 0+000 do 0+170 oraz w m. Orelec w km 0+000 do 0+165, Uherce Mineralne od 0+000 do 0+600.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
38-500 Sanok,
ul. Aleje Wojska Polskiego 74.

Uzasadnienie

Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
38-500 Sanok, ul. Aleje Wojska Polskiego 74.  - 100 pkt.


2. Rejon Budowy Dróg i Mostóww Krośnie, Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38. - 96,81 pkt.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-08-05
Publikujący -

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „ udzielenie kredytu bankowego długoterminowego Gminie Olszanica”

I. Wybrano następującą ofertę złożoną przez:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 22

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku spełnia warunki zawarte w SIWZ i jest ważna . Koszt brutto w łącznej wysokości wynosi 96 325,51 zł.


II. Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 22
Kryterium – cena: oferta uzyskała 100 pkt
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-07-31
Publikujący -

Olszanica 2009-06-16
KRB- 341/10/2009

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne: Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 84 relacji Sanok-Krościenko- Granica Państwa w km 27+917 do 28+336 w miejscowości Stefkowa.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
Zakład Budowlany „DROMOST”
Tadeusz Ostrówka,
38-700 Ustrzyki Dolne,
ul. Gombrowicza 11/8

Uzasadnienie

Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :

1. Zakład Budowlany „DROMOST” Tadeusz Ostrówka, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza 11/8. 100 pkt.

2. LA STRADA 38-500 Sanok, ul. Stachowicza 2. 54,1 pkt.


3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMPEX Sp. z o.o. , 33-300 Nowy Sącz, ul. Elektrodowa 45E. 84,99 pkt. 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-07-16
Publikujący -


Olszanica 2009-06-16
KRB- 341/10/2009

Zawiadomienie
o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej
oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 84 relacji Sanok-Krościenko- Granica Państwa w km 27+917 do 28+336 w miejscowości Stefkowa.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:


Oferta Nr 1
Zakład Budowlany „DROMOST”
Tadeusz Ostrówka,
38-700 Ustrzyki Dolne,
ul. Gombrowicza 11/8

 

Załączniki:

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-06-16
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
przetarg.docx Plik doc 11.49 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-12-01
data dodania: 2022-12-01
data dodania: 2022-11-15
data dodania: 2022-11-14
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 20:15:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.