W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Rada Gminy Olszanica uchwala, co następuje:

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-01-13
Publikujący -