Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-15 14:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-15 14:12
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-17 15:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-17 15:06

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszanica na lata 2016 - 2020" 

Załączniki:

PGN Gmina Olszanica Plik pdf 13.52 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-02-15
Publikujący -

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE OLSZANICA na lata 2016-2025

Załączniki:

Strategia Plik pdf 2.55 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-06-28
Publikujący -

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.

 

Załączniki:

Analiza Plik pdf 299.38 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-04-29
Publikujący -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-04-27
Publikujący -
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanica na lata 2012 - 2032.

Załączniki:

Program Plik pdf 492.60 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-05
Publikujący -

GMINA OLSZANICA
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY OLSZANICA
NA LATA 2004-2015.

Dokument: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanica ”, zwany w dalszej części Programem opracowany został w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).

Uwzględnia on w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Program sporządzany jest na okres 4 lat, z uwzględnieniem działań perspektywicznych, a co 2 lata Wójt Gminy Olszanica ma obowiązek sporządzić raport z jego realizacji i przedstawić go Radzie Gminy. Projekt Programu opiniowany będzie przez organ wykonawczy powiatu.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-25
Publikujący -