STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH GMINY OLSZANICA NA LATA 2008-2015

Dokument opracowany metodą
społeczno – konsultacyjną

Olszanica, maj – wrzesień 2008

    Strategia została opracowana metodą społeczno-konsultacyjną. W pracach diagnostyczno-projektowych uczestniczyli mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. Byli to: radni, sołtysi miejscowości, mieszkańcy Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.


Załączniki:

SRPS w Gminie Olszanica Plik pdf 4.74 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-04
Publikujący -