RRG.271.2.27.2019                                  Olszanica, 26.11.2019r.
 

Zapytanie ofertowe

 

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Rudenka poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości".