WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE.