Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.1.4..2021                                                                                                                                                                                                                     Olszanica 11.06.2021 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
       na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
       Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego W BUK
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
               -  W JODŁA  –    70,93 m3  –  ŚLPD 82/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/5
               -  W ŚWIERK  –    1,56 m3  –  ŚLPD 82/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/5
              -  W SOSNA  –    27,19 m3  –  ŚLPD 82/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/5
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W   Jodła, Świerk – 256,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście pięćdziesiąt sześć złotych
- W Sosna  –  283,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście osiemdziesiąt trzy złote
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 2000,00 zł. – dwa tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 21 czerwca  2021 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 21.06.2021 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 21.06.2021  roku
                                 Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 21.06.2021 r. przed godz. 12:05”
RRG.6164.1.4.2021                                                          
 
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 21.06.2021 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Uherce Mineralne dz. nr ewid.67/5,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj:
             I -  W Jodła, Świerk  –  72,49 m3  –  ŚLPD 82/2021 z dnia 09.06.2021 r.  
            II – W Sosna – 27,19 m3 - –  ŚLPD 82/2021 z dnia 09.06.2021 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO

                                                          Wójt Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz ofertowy Plik doc 15248
Klauzula informacyjna(1).pdf Plik pdf 612238
umowa drewno 2021 WZÓR(1).docx Plik doc 15901
Podmiot publikujący
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-06-11 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-11 12:59
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 03:30:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.