Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Usunięto plik - RRG.271.2.16.2022 - protokół wyboru oferty.pdf z treści 2022-06-08 11:24 Justyna Hutek
Dodano plik - RRG.271.2.16.2022 - protokół wyboru oferty.pdf do treści 2022-06-08 11:22 Justyna Hutek
Dodano plik - RRG.271.2.16.2022 - protokół wyboru oferty.pdf do treści 2022-06-08 11:22 Justyna Hutek
Dodano plik - Załącznik nr 6 - Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.docx do treści 2022-05-17 10:50 Justyna Hutek
Dodano plik - Załącznik nr 5 - Wzór umowy.docx do treści 2022-05-17 10:50 Justyna Hutek
Dodano plik - Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia.docx do treści 2022-05-17 10:50 Justyna Hutek
Dodano plik - Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx do treści 2022-05-17 10:50 Justyna Hutek
Dodano plik - Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx do treści 2022-05-17 10:50 Justyna Hutek
Dodano plik - Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, OPZ.docx do treści 2022-05-17 10:50 Justyna Hutek
Dodano plik - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.pdf do treści 2022-05-17 10:50 Justyna Hutek
Utworzono treść 2022-05-17 10:49 Justyna Hutek Podgląd treści
powrót