Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf do treści 2019-10-18 14:16 Justyna Hutek
Dodano plik - FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO.docx do treści 2019-10-04 13:45 Justyna Hutek
Dodano plik - Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 - projekt.pdf do treści 2019-10-04 13:38 Justyna Hutek
Utworzono treść 2019-10-04 13:37 Justyna Hutek Podgląd treści
powrót