Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono treść dokumentu
2019-02-27 08:52 Justyna Hutek Podgląd treści
Dodano plik - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018).pdf do treści 2019-02-25 14:19 Justyna Hutek
Utworzono treść 2019-02-25 14:17 Justyna Hutek Podgląd treści
powrót