Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie podstawowym na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy ze strażnicą OSP w Stefkowej”

ZMIANY:
2023-08-16 14:36:39: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2023-07-31 13:26:58: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert-3.pdf
RRG.271.1.9.2023                               Olszanica, 14.07.2023 r.

 
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.:


Rozbudowa i przebudowa świetlicy ze strażnicą OSP w Stefkowej

Data składania ofert:
2023-07-31 11:30:00
Data wpłaty wadium:
2023-07-31 11:30:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2023-07-14 00:00:00
PublikującyJustyna Hutek 2023-07-14 15:21:12
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2023-08-16 14:36:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 174.26 KbPlik pdf
2. RRG.271.1.9.2023 - SWZ 2.72 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ. 24.22 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy 324.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego. 42.86 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy wykonawcy wspólnie składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 28.32 KbPlik doc
7. ZA5E1E~1 27.09 KbPlik txt
8. Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 11.64 KbPlik txt
9. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych 12.44 KbPlik txt
10. Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób 43.00 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 30.51 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 505.25 KbPlik pdf

Rejestr zmian