Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie podstawowym na zadanie: „Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. ETAP I+II”

ZMIANY:
2022-06-15 13:53:13: Dodano plik RRG.271.1.4.2022 - Informacja o wybrze najkorzystniejszej oferty.pdf
2022-06-15 13:52:35: Usunięto plik RRG.271.1.4.2022 - Informacja o wybrze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2022-06-15 13:41:04: Dodano plik RRG.271.1.4.2022 - Informacja o wybrze najkorzystniejszej oferty.pdf
2022-05-30 13:43:50: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-05-30 11:07:47: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
2022-05-18 12:58:15: Dodano plik Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 18.05.2022 r..docx
2022-05-18 12:58:15: Dodano plik Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.05.2022.pdf
2022-05-18 12:58:15: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.05.2022 r..pdf
RRG.271.1.4.2022                                 Olszanica, 06.05.2022 r.

 
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.:

 
„Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. ETAP I+II”

Data składania ofert:
2022-05-30 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-30 11:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2022-05-06 13:32:00
PublikującyJustyna Hutek 2022-05-06 13:33:39
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2022-06-15 13:53:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 156.07 KbPlik pdf
2. SWZ 20.05 MBPlik pdf
3. Zalącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa. 235.32 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy. 303.02 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego. 256.90 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 244.95 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 248.64 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 241.97 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanychh. 241.11 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób. 241.20 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu. 236.41 KbPlik doc
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.05.2022 r. 36.26 KbPlik pdf
13. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.05.2022 2.53 MBPlik pdf
14. Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 18.05.2022 r.. 303.17 KbPlik doc
15. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 257.45 KbPlik pdf
16. Informacja z otwarcia ofert 335.88 KbPlik pdf
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.05 MBPlik pdf

Rejestr zmian