Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie podstawowym na zadanie: „Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica oraz prowadzenia PSZOK na terenie Gminy Olszanica”

ZMIANY:
2021-12-16 14:54:50: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2021-12-09 14:38:52: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2021-12-09 10:11:16: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
RRG.271.1.5.2021                                  Olszanica, 01.12.2021 r.

 
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.:

 
„Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica oraz prowadzenia PSZOK na terenie Gminy Olszanica
 

Data składania ofert:
2021-12-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-09 10:00:00
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłPaleczny Jakub 2021-12-01 15:03:00
PublikującyJustyna Hutek 2021-12-01 15:04:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2021-12-16 14:54:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 159.63 KbPlik pdf
2. SWZ 23.09 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1). 44.56 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy (1). 67.09 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego. 48.97 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 35.44 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1). 30.02 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (1). 26.32 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu usług (1). 24.93 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. 33.57 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu (1). 23.53 KbPlik doc
12. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 380.73 KbPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert 469.24 KbPlik pdf
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 996.98 KbPlik pdf

Rejestr zmian