Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie podstawowym na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2021/2022”

ZMIANY:
2021-11-26 14:43:12: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2021-11-23 14:11:11: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2021-11-23 10:03:20: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

RRG.271.1.4.2021                                  Olszanica, 12.11.2021 r.

 
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2021/2022”


Data składania ofert:
2021-11-23 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2021-11-12 12:57:00
PublikującyJustyna Hutek 2021-11-12 12:57:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2021-11-26 14:43:12
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 221.02 KbPlik pdf
2. SWZ 21.66 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekt umowy 159.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 do SWZ - Wzór formularza ofertowego. 62.80 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 30.75 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 31.30 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców współnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia. 26.20 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu sprzętu. 27.93 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 do SWZ -SWZ-ID-postepowania 45.19 KbPlik doc
10. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 354.29 KbPlik pdf
11. Informacja z otwarcia ofert 1.05 MBPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.55 MBPlik pdf

Rejestr zmian