Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. Budowa przyłączy kablowych, stacji transformatorowej i oświetlenia ośrodka narciarskiego "Bieszczad-ski"

ZMIANY:
2021-06-29 13:10:25: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2021-06-21 14:09:46: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.1.2021                                  Olszanica, 02.06.2021r.

 
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.:

Budowa przyłączy kablowych, stacji transformatorowej i oświetlenia ośrodka narciarskiego "Bieszczad-ski"


Data składania ofert:
2021-06-21 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-06-21 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2021-06-02 14:18:00
PublikującyJustyna Hutek 2021-06-02 14:18:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2021-06-29 13:10:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 125.93 KbPlik pdf
2. SIWZ 316.71 KbPlik doc
3. Załacznik nr 1 do SIWZ - OPZ 38.78 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy 368.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy 68.34 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 56.73 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 55.73 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 49.41 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych 51.84 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę 64.50 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu 43.32 KbPlik doc
12. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 340.10 KbPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert 569.86 KbPlik pdf
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.08 MBPlik pdf

Rejestr zmian