Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Odbiór i transport do Instalacji Komunalnej w Krośnie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Olszanica (PSZOK), przez cały okres obowiązywania umowy”

ZMIANY:
2020-12-29 10:01:52: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2020-12-16 12:08:59: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert(1).pdf
Więcej >>>
2020-12-08 15:15:02: Dodano plik Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (po modyfikacji z dnia 08.12.2020r.).docx
2020-12-08 15:14:21: Dodano plik SIWZ (po modyfikacji z dnia 08.12.2020).docx
2020-12-08 15:13:47: Dodano plik Informacja dotycząca modyfikacji SIWZ z dnia 08.12.2020r..pdf
2020-12-08 15:13:16: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

RRG.271.1.8.2020                                  Olszanica, 07.12.2020r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Odbiór i  transport do Instalacji Komunalnej w Krośnie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2021 r. oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Olszanica (PSZOK), przez cały okres obowiązywania umowy”
 


Data składania ofert:
2020-12-16 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2020-12-07 14:23:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-12-07 14:23:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-12-29 10:01:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 27.00 KbPlik doc
2. SIWZ 278.76 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 43.22 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 64.16 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 47.36 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 20.57 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 20.09 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 23.11 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 32.77 KbPlik doc
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.40 KbPlik doc
11. Informacja dotycząca modyfikacji SIWZ z dnia 08.12.2020r. 3.47 MBPlik pdf
12. SIWZ (po modyfikacji z dnia 08.12.2020) 278.93 KbPlik doc
13. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (po modyfikacji z dnia 08.12.2020r.) 31.29 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert 1.46 MBPlik pdf
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.69 MBPlik pdf

Rejestr zmian