Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. "Remont mostu na rzece Wańkówka w miejscowości Wańkowa w km 0+009 ÷ 0+026"

ZMIANY:
2020-12-08 13:20:44: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-1.PDF
2020-12-01 12:40:11: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF

RRG.271.1.7.2020                                  Olszanica, 16.11.2020r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

"Remont mostu na rzece Wańkówka w miejscowości Wańkowa w km 0+009 ÷ 0+026"


Data składania ofert:
2020-12-01 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-01 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2020-11-16 10:55:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-11-16 10:55:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-12-08 13:20:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 31.54 KbPlik doc
2. SIWZ 127.14 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 35.63 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 98.86 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 47.74 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 26.05 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 25.42 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 25.34 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych 28.03 KbPlik doc
10. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob 28.98 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 502.67 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 585.32 KbPlik pdf

Rejestr zmian