Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2020/2021"

ZMIANY:
2020-11-20 13:20:58: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2020-11-20 13:19:22: Dodano plik Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2020-11-09 11:30:22: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.6.2020                                  Olszanica, 29.10.2020r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2020/2021"


Data składania ofert:
2020-11-06 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2020-10-29 13:31:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-10-29 13:31:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-11-20 13:20:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 32.69 KbPlik doc
2. SIWZ 86.13 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy 50.25 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 56.74 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 23.34 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.45 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór informacji że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 23.56 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu sprzętu 26.27 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 1007.60 KbPlik pdf
10. Informacja o unieważnieniu postępowania 992.36 KbPlik pdf
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3.45 MBPlik pdf

Rejestr zmian