„Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK), przez cały okres obowiązywania umowy”

ZMIANY:
2020-10-21 14:14:15: Dodano plik informacja o wyniku postępowania..pdf
2020-10-09 13:31:21: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.4.2020                                  Olszanica, 01.10.2020 r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

,,Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK),
przez cały okres obowiązywania  umowy”.

  

Data składania ofert:
2020-10-09 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2020-10-01 12:20:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-10-01 12:21:05
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-10-21 14:14:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 25.13 KbPlik doc
2. SIWZ 277.29 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia XI.XII 2020 47.73 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy-1 210.00 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 42.07 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 21.55 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 21.06 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 24.22 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.16 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 2.01 MBPlik pdf
11. Informacja o wyniku postępowania. 411.21 KbPlik pdf

Rejestr zmian