„Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK)”, przez cały okres obowiązywania umowy.

ZMIANY:
2020-09-21 15:19:10: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-09-03 14:08:18: Dodano plik otwarcie ofert_03_09_2020.pdf

RRG.271.1.2.2020                                  Olszanica, 26.08.2020 r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:


„Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK)”, przez cały okres obowiązywania  umowy.''

Data składania ofert:
2020-09-03 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2020-08-26 14:39:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-08-26 14:39:40
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-09-21 15:19:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 25.79 KbPlik doc
2. SIWZ 235.55 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 48.30 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 204.00 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 41.77 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 21.72 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 21.20 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 22.28 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług 20.60 KbPlik doc
10. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.11 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 1.96 MBPlik pdf
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1.43 MBPlik pdf

Rejestr zmian