Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK)

ZMIANY:
2020-08-21 14:57:30: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-08-18 13:09:15: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-12 13:26:28: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.08.2020 r..docx
2020-08-12 13:26:07: Dodano plik SIWZ — wersja ujednolicona po modyfikacjach z dnia 12.08.2020 r..docx
2020-08-12 13:25:42: Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.08.2020 r..pdf

RRG.271.1.1.2020                                  Olszanica, 06.08.2020 r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:


 „Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica (PSZOK)”.


 

Data składania ofert:
2020-08-14 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2020-08-06 12:20:00
PublikującyJustyna Hutek 2020-08-06 12:19:58
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2020-08-21 14:57:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 25.61 KbPlik doc
2. SIWZ 232.08 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 46.45 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 203.50 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 41.44 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 21.68 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 21.13 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 22.18 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług 20.52 KbPlik doc
10. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.62 KbPlik doc
11. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.08.2020 r. 1.35 MBPlik pdf
12. SIWZ — wersja ujednolicona po modyfikacjach z dnia 12.08.2020 r. 275.29 KbPlik doc
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.08.2020 r. 12.19 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert 2.16 MBPlik pdf
15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1.45 MBPlik pdf

Rejestr zmian