Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Olszanica (PSZOK)

ZMIANY:
2019-12-19 13:09:49: Dodano plik Informacja o wyniku postępowania.pdf
2019-12-11 11:21:03: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.8.2019                                  Olszanica, 29.11.2019r.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Olszanica (PSZOK)".

Data składania ofert:
2019-12-11 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2019-11-29 12:50:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-11-29 12:50:00
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-12-19 13:09:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 27.15 KbPlik doc
2. SIWZ 886.80 KbPlik pdf
3. Zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 46.40 KbPlik doc
4. Zał. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 746.63 KbPlik pdf
5. Zał. Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy 45.32 KbPlik doc
6. Zał. Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 21.71 KbPlik doc
7. Zał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.06 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 22.28 KbPlik doc
9. Zał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz usług 20.59 KbPlik doc
10. Zał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.45 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 677.34 KbPlik pdf
12. Informacja o wyniku postępowania 708.56 KbPlik pdf

Rejestr zmian