„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2019/2020”

ZMIANY:
2019-11-15 13:17:25: Dodano plik Informacja o ponownym wyborze oferty.pdf
2019-11-13 13:43:59: Dodano plik rrg.271.1.7.2019.pdf
Więcej >>>
2019-11-13 10:09:30: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf
2019-10-25 12:33:25: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.7.2019                                  Olszanica, 16.10.2019r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:
 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2019/2020”


Data składania ofert:
2019-10-25 10:00:00
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłHutek Justyna 2019-10-16 11:48:00
PublikującyJustyna Hutek 2019-10-16 11:49:04
Modyfikował(a) Justyna Hutek 2019-11-15 13:17:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 610601-N-2019 29.77 KbPlik doc
2. SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników 946.98 KbPlik pdf
3. Zal. Nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 47.00 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 19.34 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 23.05 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 21.68 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ wykaz narzędzi i sprzętu 39.50 KbPlik doc
8. Zał. Nr 6 do SIWZ Wzór umowy 509.56 KbPlik pdf
9. Informacja z otwarcia ofert 915.20 KbPlik pdf
10. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 297.43 KbPlik pdf
11. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1.36 MBPlik pdf
12. Informacja o ponownym wyborze oferty 3.56 MBPlik pdf

Rejestr zmian