Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 14 15 16 ... 30 
XLI/286/2014

 W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2015 roku.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-09-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-09 08:52
XLI/284/2014

 W sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XLI/284/2014 Typ pliku: pdf 193.06 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-09-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 15:19
XLI/283/2014

Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XLI/283/2014 Typ pliku: pdf 2.44 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-09-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 15:16
XLI/287/2014

 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-09-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-09 08:54
XLI/288/2014

 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Olszanica od PKP S.A. w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych oraz obciążenie nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłowymi.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-09-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-09 08:57
XLI/285/2014

 Dotycząca zmiany w Uchwale Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic o0raz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-09-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-09 08:50
XL/278/2014

 W sprawie zmiany prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-07 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 14:54
X/L/276/2014

 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leskiemu na realizację zadania publicznego.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-07 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 14:50
XLI/282/2014

 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XLI/282/2014 Typ pliku: pdf 7.43 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-07 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 15:06
XL/279/2014

 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości o nr 238/2 o powierzchni 0,3369 ha, położonej w Rudence na czas nieokreślony.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-07 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 14:58
XL/281/2014

 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-07 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 15:04
XL/280/2014

 W sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXV/240/2010 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-07 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 15:02
XL/277/2014

 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2014.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-07 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 14:51
XXXXIX/275/2014

 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-06-17 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-02-06 14:45
XXXIX/274/2014

 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-06-17 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 15:17
XXXIX/273/2014

 Zmiana Uchwały Budżetowej na 2014 r.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-06-17 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 15:15
XXXIX/272/2014

 W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-06-17 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 15:14
XXXIX/271/2014

 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-06-17 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 15:12
XXXVIII/270/2014

 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy za 2013 r.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-06-17 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 15:07
XXXVIII/269/2014

 W sprawie przystąpienia Gminy Olszanica do Bieszczadzko - Beskidzkiego Klastra Turystycznego z siedzibą w Sanoku.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/269/2014 Typ pliku: pdf 155.54 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-05-14 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:59
XXXVII/267/2014

 Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2014.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/267/2014 Typ pliku: pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-04-23 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:53
XXXVII/266/2014

 W sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Uherce Mineralne" powstałej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/266/2014 Typ pliku: pdf 147.93 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-04-23 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:40
XXXVII/268/2014

 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-04-23 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:55
XXXVI/257/2014

 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olszanica na 2014 r.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:18
XXXVI/258/2014

 W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:20
XXXVI/259/2014

 W sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanica na 2014 rok.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:22
XXXVI/264/2014

 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Wańkowej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:29
XXXVI/265/2014

 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na 2014 rok.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:38
XXXVI/260/2014

 W sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:25
XXXVI/261/2014

 W sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:23
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-10
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 23 października 2019r. 01:40:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.