Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 14 15 16 ... 29 
XXXVI/259/2014

 W sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanica na 2014 rok.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:22
XXXVI/258/2014

 W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:20
XXXVI/257/2014

 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olszanica na 2014 r.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:18
XXXVI/256/2014

 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:16
XXXVI/255/2014

 W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminnym środków stanowiących fundusz sołecki.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:14
XXXVI/263/2014

 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie przetargowym części działki Nr 224/3, położonej w Wańkowej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:27
XXXVI/262/2014

 W sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:25
XXXVI/261/2014

 W sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-28 14:23
XXXVI/260/2014

 W sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-03-31 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2015-01-23 15:25
XXXV/251/2014
W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2014.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-27 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-08-12 11:50
XXXV/252/2014
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-27 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-08-12 11:54
XXXV/250/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. dotyczącej nie wygasania niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2013 rok.

Załączniki:

XXXV/250/2014 Typ pliku: pdf 217.41 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-27 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 15:08
XXXV/253/2014
W sprawie ustalenia składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w Ustrzykach DOlnych
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-27 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-08-12 11:58
XXXV/254/2014
W sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-27 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-08-12 12:02
XXXV/249/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/234/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. dotyczącej nie wygasania niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2013 rok.

Załączniki:

XXXV/249/2014 Typ pliku: pdf 218.75 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-27 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 15:06
XXXIV/239/2014

W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

XXXIV/239/2014 Typ pliku: pdf 6.51 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:36
XXXIV/242/2014

W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

XXXIV/242/2013 Typ pliku: pdf 217.78 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:49
XXXIV/241/2014

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie przetargowym działki Nr 393/14, zabudowanej, położonej w Uhercach Mineralnych.

Załączniki:

XXXIV/241/2014 Typ pliku: pdf 228.09 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:47
XXXIV/248/2014

W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Załączniki:

XXXIV/248/2014 Typ pliku: pdf 238.28 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 15:03
XXXIV/238/2014

W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2014.

Załączniki:

XXXIV/238/2014 Typ pliku: pdf 449.02 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:33
XXXIV/247/2014

W sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Olszanicy na 2014 rok.

Załączniki:

XXXIV/247/2014 Typ pliku: pdf 1.18 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 15:00
XXXIV/243/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Rudenka.

Załączniki:

XXXIV/243/2014 Typ pliku: pdf 216.86 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:51
XXXIV/246/2014

W sprawie planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.

Załączniki:

XXXIV/246/2014 Typ pliku: pdf 405.62 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:59
XXXIV/245/2014

W sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Załączniki:

XXXIV/245/2014 Typ pliku: pdf 201.29 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:54
XXXIV/244/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Stefkowa.

Załączniki:

XXXIV/244/2014 Typ pliku: pdf 222.56 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:53
XXXIV/240/2014

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 r.

Załączniki:

XXXIV/240/2014 Typ pliku: pdf 322.97 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-02-11 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 14:43
XXXIII/228/2013

W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

XXXIII/228/2013 Typ pliku: pdf 7.10 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 12:28
XXXIII/229/2013

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 r.

Załączniki:

XXXIII/229/2013 Typ pliku: pdf 332.86 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 12:33
XXXIII/230/2014

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie związanej z finansowaniem zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefkowa w ramach PROW.

Załączniki:

XXXIII/230/2014 Typ pliku: pdf 285.82 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 12:35
XXXIII/231/2013

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Olszanica na rok 2013.

Załączniki:

XXXIII/231/2013 Typ pliku: pdf 2.85 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-30 00:00
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2014-07-31 13:37
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-06-11
data dodania: 2019-05-31
data dodania: 2019-04-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-07-16
data dodania: 2019-07-12
data dodania: 2019-07-12
data dodania: 2019-07-12
data dodania: 2019-07-12
data dodania: 2019-07-12
data dodania: 2019-07-12
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 00:30:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.