Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 28 
Uchwała Nr XLIX/340/2018
Uchwała Nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/340/2018 Typ pliku: pdf 219.48 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:20
Uchwała Nr XLIX/341/2018
Uchwała  Nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/341/2018 Typ pliku: pdf 250.53 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:21
Uchwała Nr XLIX/339/2018
Uchwała Nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/183/2016  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/339/2018 Typ pliku: pdf 807.88 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:19
Uchwała Nr XLIX/338/2018
Uchwała Nr XLIX/338/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/338/2018 Typ pliku: pdf 723.42 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:18
Uchwała Nr XLIX/337/2018
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2018  Nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 listopada 2018 r.

Załączniki:

Nr XLIX/337/2018 Typ pliku: pdf 440.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:17
Uchwała Nr XLVIII/336/2018
Uchwała Nr XLVIII/336/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/336/2018 Typ pliku: pdf 3.03 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:14
Uchwała Nr XLVIII/335/2018
Uchwała Nr XLVIII/335/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/335/2018 Typ pliku: pdf 2.99 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:12
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:13
Uchwała Nr XLVIII/334/2018
Uchwała Nr XLVIII/334/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/334/2018 Typ pliku: pdf 751.74 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:11
Uchwała Nr XLVIII/333/2018
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2018  Nr XLVIII/333/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 17 października 2018 r.

Załączniki:

Nr XLVIII/333/2018 Typ pliku: pdf 2.60 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:10
Uchwała Nr XLVIII/332/2018
Uchwała Nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zo.o - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica (PRI) z siedziba w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/332/2018 Typ pliku: pdf 217.60 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:09
Uchwała Nr XLVII/331/2018
Uchwała Nr XLVII/331/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 września 2018 r.  w sprawie nabycia działki gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr XLVII/331/2018 Typ pliku: pdf 206.04 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:07
Uchwała Nr XLVII/329/2018
Uchwała Nr XLVII/329/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 września 2018 r.  w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XLVII/329/2018 Typ pliku: pdf 297.45 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:06
Uchwała Nr XLVII/330/2018
Uchwała Nr XLVII/330/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 września 2018 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Załączniki:

Uchwała Nr XLVII/330/2018 Typ pliku: pdf 400.17 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:07
Uchwała Nr XLVII/328/2018
Uchwała Nr XLVII/328/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 września 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszanica

Załączniki:

Uchwała Nr XLVII/328/2018 Typ pliku: pdf 360.23 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:04
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:05
Uchwała Nr XLVII/327/2018
Uchwała Nr XLVII/327/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 września 2018 r.  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenie jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej

Załączniki:

Uchwała Nr XLVII/327/2018 Typ pliku: pdf 269.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:03
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:04
Uchwała Nr XLVI/326/2018
Uchwała Nr XLVI/326/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przygotowanie w partnerstwie projektu pn:,, Bieszczad - Ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica" złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej , konkurs ogólny

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/326/2018 Typ pliku: pdf 248.21 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:01
Uchwała Nr XLVI/325/2018
Uchwała Nr XLVI/325/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nr 30/DOT/N/OWES dotyczącej jednorazowej dotacji wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/325/2018 Typ pliku: pdf 289.07 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 10:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 10:00
Uchwała Nr XLVI/324/2018
Uchwała Nr XLVI/324/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/257/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia międzygminnego

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/324/2018 Typ pliku: pdf 215.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 09:59
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:58
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:59
Uchwała Nr XLVI/323/2018
Uchwała Nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/323/2018 Typ pliku: pdf 438.22 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 09:57
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:58
Uchwała Nr XLVI/322/2018
Uchwała Nr XLVI/322/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/322/2018 Typ pliku: pdf 217.29 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 09:56
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:57
Uchwała Nr XLVI/321/2018
Uchwała Nr XLVI/321/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Wańkowa.

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/321/2018 Typ pliku: pdf 225.59 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 09:55
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:56
Uchwała Nr XLVI/320/2018
Uchwała Nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica.

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/320/2018 Typ pliku: pdf 7.65 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 09:50
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:51
Uchwała Nr XLVI/319/2018
Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na rok 2018  Nr XLVI/319/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/319/2018 Typ pliku: pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-21 09:48
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-21 09:49
Nr XLV/318/2018
Uchwała Nr  XLV/318/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Wańkowa

Załączniki:

Uchwała Nr XLV/318/2018 Typ pliku: pdf 236.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-30 14:53
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:54
Nr XLV/317/2018
Uchwała Nr XLV/317/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olszanica na lata 2017-2023.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-30 14:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:19
Nr XLV/316/2018
Uchwała Nr  XLV/316/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Inwentaryzacji mienia gminnego podlegającego komunalizacji.

Załączniki:

Uchwała Nr XLV/316/2018 Typ pliku: pdf 339.83 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-30 13:50
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:50
Nr XLV/315/2018
Uchwała Nr  XLV/315/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w miejscowości Orelec.

Załączniki:

Uchwała Nr XLV/315/2018 Typ pliku: pdf 226.38 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-30 13:49
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:49
Nr XLV/314/2018
Uchwała Nr  XLV/314/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XLIII/304/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Załączniki:

Uchwała Nr XLV/314/2018 Typ pliku: pdf 238.53 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-30 13:48
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:48
Nr XLV/313/2018
Uchwała Nr  XLV/313/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Olszanicy w Publiczne Przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszanicy.

Załączniki:

Uchwała Nr XLV/313/2018 Typ pliku: pdf 6.01 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-30 13:46
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 14:47
Nr XLIV/311/2018
Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Uhercach Mineralnych.

Załączniki:

Uchwała Nr XLIV/311/2018 Typ pliku: pdf 202.87 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-30 12:30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 12:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-30 12:31
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-05-28
data dodania: 2018-05-24
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
data dodania: 2018-11-21
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-12-10
data dodania: 2018-12-05
data dodania: 2018-12-04
data dodania: 2018-12-03
data dodania: 2018-12-03
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 17:34:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.