XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Sprawozdanie Plik pdf 3.18 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-09
Publikujący -