Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERETOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Wójt Gminy Olszanica mając na uwadze art.4 ust.8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz .U. z 2015 r. poz. 2164.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa węgla eko-groszku, węgla kamiennego- orzech gruby oraz miału węglowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica. 

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81,  NIP 6881246016.
e-mail  gmina@olszanica.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Węgiel eko-groszek   - w ilości około 2 ton  do kotłowni budynku hydroforni  ujęcie wody Olszanica oraz budynek świetlicy wiejskiej Stefkowa. (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy 0,5 t. )

wartość opałowa                min  - 27 000 kJ/kg
granulacja nie większa                -25 mm
wilgotność nie większa  niż       - 10%
zawartość miału nie więcej  niż - 10%        

2. Węgiel kamienny  – w ilości około 35 ton do budynków świetlic wiejskich    
(przeciętna wielkość pojedynczej dostawy ( 0,5t ,1t, 2 t)

wartość opałowa                        – min 26 000 kJ/kg
zawartość popiołu                     –  do 9%
zawartość miału nie więcej  niż - 10%        
wilgotność nie większa  niż       - 10%

3.  Miał węglowy – w ilości około 50 ton do budynku Olszanica 210 ( były Ośrodek 
              Zdrowia), (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy  10 t).

wartość opałowa                        – min 23 000 kJ/kg
zawartość popiołu                     –  do 9%        
wilgotność nie większa  niż       - 15%
 

II. Cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu i rozładunku węgla.
1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
3. Dostawy będą realizowane w ciągu 24  godzin od złożenia zamówienia  przez Zamawiającego.
4. Ilość i częstotliwość składania zamówień zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego,
5. Ilość węgla  w zapytaniu oraz w formularzu ofertowym należy traktować jako  szacunkową,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawianego towaru  w przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych,
7. W celu sprawdzenia faktycznej ilości zamawianego towaru, |Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej  weryfikacji,
8. Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat jakości opału oraz dokument potwierdzający ilość dostawy.
9. Zamawiającemu przysługuje  prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia  przez Wykonawcę warunków umowy , a w szczególności nie dotrzymania  terminu dostawy przedmiotu zamówienia i innych przewidzianych  umową.
10. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w umowie.

III. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.

   IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 cena ofertowa 100%


IV. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w terminie   do 29.12 2016 r.
listownie na adres:
Urząd Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81
lub osobiście w sekretariacie  Zamawiającego  I piętro, pok. Nr 22.

Na kopercie należy  umieścić napis „ Oferta na  dostawę   węgla eko-groszku, węgla kamiennego oraz miału węglowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica.”

7.Załączniki

1) Formularz ofertowy ( załącznik Nr 1).
2) Istotne postanowienia umowy ( załącznik Nr 2).
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zapytanie Plik doc 30.43 KB
powrot
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-12-19
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-05-28
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-04-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-05-15
data dodania: 2019-05-15
data dodania: 2019-05-10
data dodania: 2019-05-09
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 22 maja 2019r. 21:39:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.