Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
  
20-06-2018, Środa, 16:49


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zapytanie ofertowe

II. Cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu i rozładunku węgla.
1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
3. Dostawy będą realizowane w ciągu 24  godzin od złożenia zamówienia  przez Zamawiającego.
4. Ilość i częstotliwość składania zamówień zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego,
5. Ilość węgla  w zapytaniu oraz w formularzu ofertowym należy traktować jako  szacunkową,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawianego towaru  w przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych,
7. W celu sprawdzenia faktycznej ilości zamawianego towaru, |Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej  weryfikacji,
8. Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat jakości opału oraz dokument potwierdzający ilość dostawy.
9. Zamawiającemu przysługuje  prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia  przez Wykonawcę warunków umowy , a w szczególności nie dotrzymania  terminu dostawy przedmiotu zamówienia i innych przewidzianych  umową.
10. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w umowie.

III. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.

   IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 cena ofertowa 100%


IV. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w terminie   do 29.12 2016 r.
listownie na adres:
Urząd Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81
lub osobiście w sekretariacie  Zamawiającego  I piętro, pok. Nr 22.

Na kopercie należy  umieścić napis „ Oferta na  dostawę   węgla eko-groszku, węgla kamiennego oraz miału węglowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica.”

7.Załączniki

1) Formularz ofertowy ( załącznik Nr 1).
2) Istotne postanowienia umowy ( załącznik Nr 2).
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie 30.43 Kb
Autor:
Data: 2016-12-19 11:29:29
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-12-19 11:44:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81
38-722 Olszanica
tel. 013 461 70-45
email: gmina@olszanica.pl