Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia  4.01.2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-8.3.2018.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), oraz art. 33, art. 63 ust. 1, ust. 4, ust. 5,
ust. 5a, ust. 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu 1.10.2018 r.) PGE Energia Odnawialna S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59 A, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Agatę Majerczyk (adres do korespondencji: Instytut OZE Sp. z o. o, ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce), w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „udrożnieniu koryta rzeki San na odcinku od zapory w Myczkowcach do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce
tj. od km 319+000 do 313+400”
, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń, gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wpłynięciu postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 19 listopada 2018 r., znak: RZ.RZŚ.436.283.2028.MS, informującego, że dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniu zakresu raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 2. o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 19 grudnia 2018 r. (data wpływu 20.12.2018 r.), znak: WOOŚ.4220.25.11.2018.AH.7 uzgadniającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
  tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym sporządzenia raportu
  o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
 3. o wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia, znak: RRG.6220-6.3.2018.dś z dnia 4.01.2018r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  w tym sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia,
 4. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, postanowieniem znak: RRG.6220-7.3.2018.dś z dnia 4.01.2018 r., do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 Jednocześnie zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo w dniach od 4 stycznia 2019 r.
do 4 lutego 2019 r. tj. przez okres 30 dni.
      Z dotychczas zebraną dokumentacją, można się zapoznać, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
                                               
                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Otrzymują:
 1. Urząd Gminy Solina,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 3. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Solina,
 4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie
  z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz..2018.2081, ze zm.),
 5. RRG- a/a.
powrot
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-04 08:25
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-06-11
data dodania: 2019-05-31
data dodania: 2019-04-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-06-17
data dodania: 2019-06-13
data dodania: 2019-06-13
data dodania: 2019-06-10
data dodania: 2019-06-10
data dodania: 2019-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2019r. 00:41:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.