Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia  22-05-2018 r.

znak sprawy:

RRG.6220-7.2.2017.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017.1405, z późn. zm.) oraz  art. 10 i art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017.1257, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu 29.12.2017 r.),

WÓJT GMINY OLSZANICA ZAWIADAMIA, ŻE:

w dniu 29.12.2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica.

Kolejno, w dniu 29.12.2017 r. Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-3.2.2017.dś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 18 maja 2018 r., znak: WOOŚ.4220.25.1.2018.PW.10, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego, Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie znak: RRG.6220-5.2.2017.dś z dnia 22.05.2018 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  Ponadto, Wójt Gminy Olszanica postanowieniem znak: RRG.6220-6.2.2017.dś z dnia 22-05-2018 r. zawiesił postępowanie w w/w sprawie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017.1405, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo przez okres 30 dni, od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Olszanica

powrot
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-22
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-10
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 23 października 2019r. 02:04:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.