Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                     Olszanica, dnia  17-01-2018 r.

znak sprawy:

RRG.6220-11.1.2017.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

          Stosownie do art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2017.1257, ze zm.) oraz zgodnie z art. 33 ust. 1,  art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2017.1405, ze zm.),  w związku z wnioskiem Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, z dnia 29.09.2017 r. (data wpływu 2.10.2017 r.), o zmianę decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01. 2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w dniu 17-01-2018 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w związku z wnioskowaną zmianą decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 maja 2017 r., znak: RRG.6220.01.2014.15.dś wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na dośnieżaniu stoku narciarskiego na działkach nr 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa, gmina Olszanica, w zakresie zmiany parametrów zbiornika na wodę, służącego do celów dośnieżania stoku oraz dla potrzeb przeciwpożarowych i rekreacyjnych, z wniosku Pani Marii Gerlach zam. ul. Władysława Warneńczyka 85c,
35-612 Rzeszów.

                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Postanowieniem znak: WOOŚ.4242.25.2.2017.BK.7 z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu 28.12.2017 r.) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na dośnieżaniu stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica, w zakresie zmiany parametrów zbiornika na wodę, służącego do celów dośnieżania stoku oraz dla potrzeb przeciwpożarowych i rekreacyjnych, w zakresie zmiany parametrów zbiornika na wodę, służącego do celów dośnieżania stoku oraz dla potrzeb przeciwpożarowych i rekreacyjnych.

Zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2017.1405, ze zm.), w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, społeczeństwu przysługuje prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów obejmujących m.in.: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz zgłaszania żądań. Dokumenty powyższe znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

powrot
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-01-17
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-08-23
data dodania: 2019-08-22
data dodania: 2019-08-21
data dodania: 2019-08-21
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-19
data dodania: 2019-08-16
data dodania: 2019-08-14
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 sierpnia 2019r. 21:57:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.