Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
  
21-07-2018, Sobota, 21:07


Jesteś tutaj :: Ogłoszenia :: Budownictwo i inwestycje
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
OGŁOSZENIE na przetarg ofertowy nieograniczony na: ROZBIÓRKĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO

WÓJT GMINY

  OLSZANICA

woj. podkarpackie

RRG.6741.2.2018                                                                     Olszanica, dnia: 10 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Olszanica

ogłasza:

pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na:

ROZBIÓRKĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO

będącego własnością Gminy Olszanica, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr 54, posadowionego na działce o nr ewid. 224/3 obręb Wańkowa (za starą  szkołą), dla której Sąd Rejonowy w Lesku - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KS1E/00020682/7.

Rozbiórkę należy przeprowadzić zgodnie z opisem zawartym w Zgłoszeniu rozbiórki Staroście Leskiemu z dnia 9 maja 2018 r. Wszelkie prawa i obowiązki Inwestora przechodzą na Wykonawcę robót.

Charakterystyka techniczna budynku.

Budynek parterowy, drewniany: w poziomie przyziemia częściowo z bali, a szkieletowy w pozostałej części przyziemia oraz w poziomie strychu, niepodpiwniczony, posadowiony na podwalinie z kamieni, strop drewniany, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną; brak instalacji elektrycznej i wod.-kan. Budynek jest niewielki i od wielu lat nieużytkowany; w chwili obecnej posiada częściowo uszkodzony (załamany) dach. Dane techniczne: długość - 15,2 m; szerokość - 4,6 m; wysokość - 2,2 m; pow. zabudowy – 73,0 m3

Stan obiektu widoczny na załączonych zdjęciach. Lokalizacja obiektu na załączonej mapie.

Informacje dotyczące warunków rozbiórki.

  • rozbiórka nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy.
  • przez rozbiórkę rozumie się rozebranie budynku; wywiezienie odzyskanego materiału z rozbiórki; wywiezienie powstałego gruzu oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu.
  • zakończenie prac rozbiórkowych i porządkowych należy zgłosić na piśmie przedstawicielowi gminy,
  • wymagany termin rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Warunki przetargu.

Cena wywoławcza wynosi: 0,00 zł netto - Wynagrodzenie Oferenta stanowi materiał uzyskany z rozbiórki.

W ofercie należy podać cenę wywoławczą (0,00 zł) + (nieobowiązkowo) deklarowaną dopłatę będącą wielokrotnością 50 zł.

Czynność (ewentualna dopłata) jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23 %. W złożonej ofercie należy podać wartość netto i brutto oferowanej ceny.

Termin składania ofert do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Adres: Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 (sekretariat). Liczy się godzina wpływu do tut. Urzędu.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kopertę należy oznakować: „Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Wańkowa”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica (sala narad – parter) w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 10:15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik złoży ofertę zawierająca cenę wywoławczą.

Przetarg wygra Oferent, który złoży najwyższą cenę. W przypadku złożenia identycznych ofert przez Oferentów zostanie przeprowadzona licytacja ustna między tymi Oferentami w terminie z nimi ustalonym, ale nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacji w sprawach merytorycznych i technicznych udziela Pan Janusz Orłowski, pok. 26 tel. 13 461 70 45.

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała                                                                                                                 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZdjęciaPlik PDF 1.42 MB
2. Mapa sytuacyjnaPlik PDF 494.10 Kb
Autor: Justyna Hutek
Data: 2018-07-10 11:32:04
Udostępnił: Justyna Hutek
Data: 2018-07-10 11:42:32
Modyfikował(a): Justyna Hutek
Data: 2018-07-10 11:45:27

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do realizacji projektu pn. "Bieszczadzkie Przedszkole Marzeń" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie - zapytanie ofertowePlik DOC 126.50 Kb
2. zalacznik-nr-1-wzor-oferty z oświadczeniami 73.49 Kb
3. szczegółowy opis zamówienia do zadania nr 2 - komputery, tablica multimedialna i oprogramowanie 14.32 Kb
4. szczegółowy opis zamówienia do zadania nr 3 - pomoce dydaktyczne i logopedyczne . 14.79 Kb
5. Formularz cenowy - zadanie nr 1Plik XLS 33.50 Kb
6. Formularz cenowy - zadanie nr 2Plik XLS 40.50 Kb
7. Formularz cenowy - zadanie nr 3Plik XLS 56.50 Kb
8. Wzór umowyPlik DOC 127.00 Kb
9. Zmiana terminu składania ofertPlik DOC 25.00 Kb
10. Zawiadomienie o wyniku postepowaniaPlik DOC 37.50 Kb
11. Unieważnienie postępowaniaPlik DOC 27.00 Kb
Autor:
Data: 2017-07-13 13:36:36
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-13 13:37:16
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-13 13:42:40

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na zakup 3 szt. pojemników na odpady komunalne z dostawą do siedziby zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na zakup 3 szt. pojemników na odpady komunalne z dostawą do siedziby zamawiającego.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 2.03 MB
Autor:
Data: 2012-07-09 11:00:39
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2012-07-09 11:01:57

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Ogłoszenie
2016-04-30 08:19:00
2.
ogłoszenie
2016-04-30 08:18:00
3.
ogłoszenie
2016-04-30 08:18:00
4.
Ogłoszenie
2015-04-30 13:33:00
Oglądano 7058 razy


Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81
38-722 Olszanica
tel. 013 461 70-45
email: gmina@olszanica.pl