Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 
RRG.6840.25.2018                                         Olszanica, dn.: 22.03.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.03.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stefkowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 803 o pow. 0,024 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020651/1.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 2.004,00 zł,  zw. z VAT
6. Cena osiągnięta w przetargu : 2.034,00 zł,  zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Ryszard Tkacz.
 
 
 
 
 
                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-22 10:29
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 
-  Zwierzyń, dz. nr ew.: 34/52, 132/2
- Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 63/2
- Wańkowa dz. nr ew.: 183/1, 212, 179,
- Orelec, dz. nr ew.: 164/3, 162/2
 
Przetargi odbędą się w dniu 11.04.2019 r. (czwartek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 08.04.2019 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 11.03.2019 r.

                                                  WÓJT GMINY OLSZAINCA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:47
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 
- m. Rudenka, dz. nr ew.: 2/2, 6/2, 10, 11, 17.
- m. Olszanica, dz. nr ew.: 175, 660 (1),660(2),660(3), 1081/1, 661, 1376.
 
Przetargi odbędą się w dniu 12.04.2019 r. ( piątek) od godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 09.04.2019 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 11.03.2019 r.

                                                    WÓJT GMINY OLSZAINCA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:57
RRG.6840.14.2018                                      Olszanica, dn.: 04.03.2019 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.03.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/9 o pow. 0,2673 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50.885,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-04 08:53
RRG.6840.13.2018                                             Olszanica, dn.: 04.03.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.03.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/7 o pow. 0,1299 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.488,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów. 
 
 
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-04 08:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dn.: 25.02.2019 r.
zn.: RRG.6845.14.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.02.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 12 o pow. 0,447 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 161,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 171,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Dorota Sawczyn.
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-25 10:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dn.: 25.02.2019 r.
zn.: RRG.6845.15.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.02.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 14 o pow. 0,9157 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 330,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 340,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pan Andrzej Adamczyk.
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-25 10:47
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości: 
- Stefkowa, dz. nr ew.: 803 .Przetarg odbędzie się w dniu  22  marca 2019 r.  ( piątek)  od godz. 9:30  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 19.03.2019 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).
 
Olszanica, dnia 20.02.2019 r.
 
                                                     Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie Stefkowa dz. nr 803 Plik doc 15.68 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-20 07:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-20 07:56
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 
- Zwierzyń, dz. nr ew.: 154/7, 154/9 .Przetargi odbędą się w dniu  4  marca 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:30  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 27.02.2019 r. (środa). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).
 
Olszanica, dnia 31.01.2019 r.
 
                                                     Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-31 07:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-31 07:50
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
II publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:
- m. Rudenka, dz. nr ew.: 12, 14.
Przetargi odbędą się w dniu 25.02.2019 r. ( poniedziałek) od godz. 9:30  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 20.02.2019 r. (środa). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 22.02.2019 r.
                                                                    Wójt Gminy Olszanica


Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-22 07:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-22 07:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.15.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 14 o pow. 0,9157 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 330,00 zł. 
6.Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.17.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 210 o pow. 2,4963 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 899,00 zł.
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągniętego w przetargu: 899,00 zł. 
7.Nabywcą nieruchomości została: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.

                                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:22
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.12.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 8 o pow. 0,5175 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 186,00 zł. 
6.Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku         oferentów.
 
 
 

                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:23
                                             
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.16.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 16 o pow. 1,3672 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 492,00 zł.
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 512,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Adriana Kendryna, zam. 38-600 Huzele 118
 
 
 
 
                                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.18.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 188/2 o pow. 0,8771 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 316,00 zł. 
6.Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:23

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.

zn.: RRG.6845.22.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 188/8 o pow. 1,1426 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 411,00 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 431,00 zł.

7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Adriana Kendryna, zam. 36-600 Huzele 118.

 

                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.19.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 188/4 o pow. 0,8742 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 315,00 zł. 
6.Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.14.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 12 o pow. 0,4470 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 161,00 zł. 
6.Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:25
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.13.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 9 o pow. 0,3481 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 125,00 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 135,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Nowak Agata,38-700 Łobozew Dolny 2C
 
 
 
                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:07
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.20.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 188/5 o pow. 1,1506 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 414,00 zł. 
6.Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
 
                                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dn.: 21.12.2018 r.
zn.: RRG.6845.21.2018
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.12.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 188/7 o pow. 0,8681 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 312,00 zł. 
6.Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-21 12:22

 RRG.6840.18.2018                                                       Olszanica, dn.: 4.12.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 4.12.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości położonej w Orelcu, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka Nr  360/5  o pow. 0,0597 ha, ujawnionej w księdze wieczystej
Nr KS1E/00038639/0.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 2.985,00 zł.

6.   Cena osiągnięta w przetargu : 3.015,00 zł., zw. z Vat.

7.Nabywcami nieruchomości został: Pan Tomasz Dobrowolski.

 

                                   WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-04 15:41
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-03 08:12

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczne przetargi nieograniczone

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

- m. Rudenka, dz. nr ew.: 8, 9, 12, 14, 16, 210, 188/2, 188/4, 188/5, 188/7, 188/8

 
Przetargi odbędą się w dniu 21.12.2018 r. ( piątek) od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 18.12.2018 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.121, ze zm.).

Olszanica, dnia 20.11.2018 r.

                                             WÓJT GMINY OLSZAINCA

 

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-20 09:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-20 09:17
RRG.6840.10.2018                                   Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/3 o pow. 0,1165 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości28.645,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 35.590,05 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:54
 
RRG.6840.9.2018                                Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/2 o pow. 0,1068 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 26.760,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 33.246,90 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
 
                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:52
RRG.6840.14.2018                         Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/9 o pow. 0,2673 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  brak.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 50.885,00 zł., plus 23% VAT.
6.Nabywcą nieruchomości został/a*:  przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.  
 
 
                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 16:03
RRG.6840.11.2018                                 Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/4 o pow. 0,1197 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 29.440,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 36.580,20 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
 
                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:57
RRG.6840.8.2018                                 Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 27/9 o pow. 0,1300 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – dwie.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.510,00 zł., zw. z VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 32.840,00 zł., zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Tomasz Gorczyca.
 
 
                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:49
RRG.6840.12.2018                        Olszanica, dn.: 14.11.2018 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.11.2018 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/6 o pow. 0,1297 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 32.880,00 zł., plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 40.848,30 zł., w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Smorczewski.
 
 
 
                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-14 15:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-05-28
data dodania: 2018-05-24
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-03-22
data dodania: 2019-03-21
data dodania: 2019-03-20
data dodania: 2019-03-18
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 marca 2019r. 11:52:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.