Oświadczenia majątkowe składają: radni, wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-02
Publikujący -