Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
 
Informacje dotyczące  tworzenia  komitetów wyborczych dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-16 13:31
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-16 13:31
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-16 13:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-16 13:30

Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Plik pdf 496.02 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-15
Publikujący -

Uchwała  Nr XXXIX/265/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Plik pdf 483.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-15
Publikujący -

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury w Krośnie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-28
Publikujący -

 Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

Załączniki:

Wyciąg z obwieszczenia Plik pdf 1.76 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-27
Publikujący -

 Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego.

Załączniki:

Wyciąg z obwieszczenia Plik pdf 524.33 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-27
Publikujący -

  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Olszanica sporządzony dnia 18-11-2014 r.

Załączniki:

Protokół Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-19
Publikujący -

 Protokół z Wyborów do Rady Gminy Olszanica sporządzony dnia 18 listopada 2014 r.

Załączniki:

Protokół Plik pdf 18.04 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-19
Publikujący -

 Uchwała Nr 11 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 24 października 2014 r. dortącej powołania skąłdników obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzających na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

Uchwała Nr 11 Plik image 39.74 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-13
Publikujący -

 Uchwała Nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Uhercach Mineralnych z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obowdowej Komisji Wyborczej.

Załączniki:

Uchwała Nr 3 Plik image 40.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-13
Publikujący -
Ukonstytuowane Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Olszanica powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmiku Województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.

Załączniki:

Składy Plik pdf 566.10 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-04
Publikujący -
Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 378.41 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-04
Publikujący -

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Olszanica  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborac wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzaonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 660.56 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-27
Publikujący -

 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Olszanica w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborac wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzaonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 198.74 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-27
Publikujący -

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 24 października 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 607.97 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-24
Publikujący -

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 23 października 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 232.73 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-24
Publikujący -

 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 23 października 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 195.30 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-24
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-20
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-14
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-14
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-14
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-14
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-14
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-14
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 13 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach stałych i odrebnych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wybranych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta na terenie Gminy Olszanica zarządzynymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 395.63 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-13
Publikujący -

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 8 października 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 295.90 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-08
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-06
Publikujący -

Uchwała Nr XLI/285/2014 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 września 2014 r. dotycząca zmiany w Uchwale Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki:

uchwała Plik pdf 95.16 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-03
Publikujący -

Uchwa Nr XLI/287/2014 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Załączniki:

uchwała Plik pdf 94.09 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-03
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-05-28
data dodania: 2018-05-24
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-26
data dodania: 2018-07-18
data dodania: 2018-07-18
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-08-16
data dodania: 2018-08-08
data dodania: 2018-08-08
data dodania: 2018-07-31
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 20 sierpnia 2018r. 17:21:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.