Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
  
16-01-2018, Wtorek, 10:12


Jesteś tutaj :: Obwieszczenia
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                       Olszanica, dnia  29-12-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-2.2.2017.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016. 353, z późn. zm.), w sprawie wniosku z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o., 38-623 Uherce Mineralne 301 z/s w Ustrzykach Dolnych, ul. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947, 948, 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,

           WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1.W dniu  29.12.2017 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o., 38-623 Uherce Mineralne 301 z/s w Ustrzykach Dolnych, ul. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947, 948, 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica”.

2. W dniu  29.12.2017 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-3.2.2017.dś z dnia 29.12.2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017.1405, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo przez okres 21 dni, od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-29 11:35:00
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-29 11:35:00
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2018-01-02 11:38:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia  27-12-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-8.1.2017.dś

  O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art.  77 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017.1405, z późn. zm.) w związku z wnioskiem Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, z dnia 29.09.2017 r. (data wpływu 2.10.2017 r.), o zmianę decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01. 2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,

             WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Wójt Gminy w Olszanicy wystąpił pismem znak: RRG.6220-8.1.2017.dś z dnia 27.12.2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie zmiany decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014. 15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017.1405, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo przez okres 21 dni.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Olszanica

 

 

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-27 14:33:39
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-27 14:57:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 27-12-2017 r.

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.8.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2017.1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017.1073,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, Oddział w Jaśle, działającej przez pełnomocnika Pana mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36 – 212 Trześniów 25, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/”,  przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 506, 507, 609, 652, 653, 654 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 27-12-2017 r. do 10-01-2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Wójt Gminy Olszanica

    


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-27 09:23:25
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-27 09:24:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                     Olszanica, dnia  21-12-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-7.1.2017.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 63 ust. 1, ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017.1405, z późn. zm.), w sprawie wniosku Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, o zmianę decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,

         

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: WOOŚ.4240.25.8.2017.BK.3 wyraził opinię, że dla zmiany decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Raportu.
  2. Wójt Gminy Olszanica, postanowieniem z dnia 21.12.2017 r., znak: RRG.6220-7.1.2017.dś nałożył na Panią Marię Gerlach obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Z dotychczas zebraną dokumentacją, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

 Wójt Gminy Olszanica

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-21 15:04:30
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-21 15:05:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 7-12-2017 r.                                                                                                                    

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733.6.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 7 grudnia 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2017.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2017.257, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja Nr 6/2017, znak: RRG.6733.6.2017.CP z dnia 7.12.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 1230/1, 1223 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica.

W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Olszanica, w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia , oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

Wójt Gminy Olszanica


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-07 09:58:00
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-12 10:07:39
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-12 10:20:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                       Olszanica, dnia  5-12-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-5.1.2017.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 49, art. 77 ust. 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016. 353, z późn. zm.), w sprawie wniosku Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, o zmianę decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,        

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. W dniu 02 października 2017 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”. Do wniosku Inwestor dołączył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  2. W dniu 20 listopada 2017 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany w/w decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia  24.05.2017 r.;
  3. Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-3.1.2017.dś z dnia 20 listopada 2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie zmiany w/w decyzji środowiskowej wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”;
  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem znak: WOOŚ.4242.25.2.2017.BK.3 z dnia 28 listopada 2017 r. wezwał Wójta Gminy Olszanica do uzupełnienia w/w wniosku. Kolejno Wójt Gminy Olszanica, pismem z dnia 29.11.2017 r., znak: RRG.6220-4.1.2017.dś wezwał Inwestora do złożenia uzupełnień do w/w wniosku, zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pismem z dnia 2.12.2017 r. Pani Maria Gerlach, złożyła  wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku, przedkładając jednocześnie Kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  5. Wójt Gminy Olszanica, wystąpił pismem z dnia 5.12.2017 r., znak: RRG.6220-5.1.2017.dś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie zmiany w/w decyzji środowiskowej wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”.

Jednocześnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo przez okres 21 dni, od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. 

                                                Wójt Gminy Olszanica


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-06 14:08:36
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-12-06 14:10:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 22-11-2017 r.                                                                                                                      

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-5.6.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta  gminy  Olszanica

 

           z dnia 22 listopada 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t.: Dz. U. 2017.1257, ze zm.), Wójt Gminy Olszanica

     

zawiadamiam

 wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa oświetlenia ulicznegoprzewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 1230/1, 1223 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

 

        W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w dniach od 22-11-2017 r. do 6-12-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

       W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                               

                                                         Wójt Gminy Olszanica
 

 

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-22 14:14:24
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-22 14:16:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dn.: 22.11.2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-5.7.2016.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 22 listopada 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2017.1078, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2017.1257, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja Nr 7/2017, znak: RRG.6733.7.2017.CP z dnia 22.11.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 370, 303/3, 147 położonych w miejscowości Orelec, obręb 0002 Orelec, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Orelec, w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia , oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

Wójt Gminy Olszanica

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-22 08:38:21
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-22 08:40:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                        Olszanica, dnia  20-11-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-1.1.2017.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 77 ust. 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w związku z 33 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 2, art. 79  ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,

            WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 1.       W dniu 02 października 2017 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01. 2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”;

2.        W dniu 20 listopada 2017 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany w/w decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak:RRG.6220.01.2014. 15.dś z dnia 24.05.2017 r.;

3.       Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-3.1.2017.dś z dnia 20 listopada 2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie zmiany w/w decyzji środowiskowej wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo w dniach od  20 listopada 2017 r.  do 11 grudnia 2017 r. tj. przez okres 21 dni.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

                                  Wójt Gminy Olszanica

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-20 14:44:14
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-11-20 14:48:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 27-10-2017 r.                                                                                                                   

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.7.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 27 października 2017 r.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2017.1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.  2017.1073,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  „budowa oświetlenia ulicznego”  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 370, 303/3, 147 położonych w miejscowości Orelec, obręb 0002 Orelec, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 27-10-2017 r. do 10-11-2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica

    


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-27 10:18:23
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-10-27 10:19:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 27-07-2017 r.

znak sprawy:                                                                                                  

RRG.6733.2.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 27 lipca 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2017.1073, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.),
Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja  Nr 2/2017, znak: RRG.6733.2.2017.CP z dnia 27.07.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku użyteczności publicznej na budynek hotelowy  „WAŃKOWA - SKI”, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 224/3 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa, gmina Olszanica,

dla: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Wańkowa, w dniach od 27-07-2017 r. do 10-08-2017 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

                                                                                                                                        

                                                                                Wójt Gminy Olszanica

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-27 11:41:36
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-27 11:43:03

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dn. 18-07-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-6.03.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica

z dnia 18 lipca 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


    Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jt.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1257, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 Nr 1073, z późn.zm.) ,

zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek usługowy Warsztaty Terapii Zajęciowej”, przewidzianej do realizacji na działce o nr ew.: 1115/2 położonej w miejscowości Olszanica obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

 

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w dniach od 18-07-2017 r. do 1-08-2017 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                 

Wójt Gminy Olszanica

 

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-18 08:26:42
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-18 08:28:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dn. 13.07.2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-5.04.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica

z dnia 13 lipiec 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jt.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1257, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 Nr 1073, z późn.zm.) ,

      zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową  i przebudową istniejącego budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej, budowa grill chaty”, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 34/5, 34/34, 34/1 położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

 

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w dniach od 13-07-2017 r. do 27-07-2017 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                 

   Wójt Gminy Olszanica


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-13 12:07:26
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-13 12:08:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dn.: 12-07-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-5.02.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 12 lipca 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1257, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
z 2017 Nr 1073, z późn.zm.) ,

      zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku użyteczności publicznej na budynek hotelowy  „WAŃKOWA - SKI”, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ew.: 224/3 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w dniach od 12-07-2017 r. do 26-07-2017 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                 

   Wójt Gminy Olszanica


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-12 15:44:57
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-07-12 15:46:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                   Olszanica, dnia 20-06-2017 r.                                                                                                                

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.04.2017.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. Nr 778, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 34/5, 34/34, 34/1 położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 20-06-2017 r. do 4-07-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

 Wójt Gminy Olszanica

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-20 12:30:28
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-20 12:30:41
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-27 13:16:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 19-06-2017 r.                                                                                                                

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.03.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
z 2016 r. Nr 778, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek usługowy Warsztaty Terapii Zajęciowej”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 1115/2 położonej w miejscowości Olszanica obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 19-06-2017 r. do 3-07-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Wójt Gminy Olszanica


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-19 08:18:23
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-19 08:18:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 19-06-2017 r.                                                                                                                 

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.02.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 19 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. Nr 778, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku użyteczności publicznej na budynek hotelowy  „WAŃKOWA - SKI”, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 224/3 położonej w miejscowości Wańkowa obręb 0007 Wańkowa, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 19-06-2017 r. do 03-07-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Wójt Gminy Olszanica

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-19 08:12:14
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-06-19 08:17:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia  24-05-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220.01.2014.15.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 24 maj 2017 r.

Stosownie do art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.), w związku z wnioskiem Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85 c, 35-612 Rzeszów, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica;

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 24.05.2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

W związku z powyższym informuję, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W dniach od 24-05-2017 r. do 14-06-2017 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją. Dokument ten znajduje się do  wglądu w  siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.), dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

 

                                                               


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-05-24 07:44:30
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-05-24 07:47:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-05-08 13:59:37
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-05-08 14:02:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie

WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia  2-05-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-19.01.2014.15.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 2 maj 2017 r.

 

Stosownie do art. 10 ust. 1, art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U.2016.23, ze zm.) oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353, ze zm.),  w związku z wnioskiem z dnia 22.12.2014 r.(data wpływu do tut. Urzędu 29.12.2014 r.)  Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85 c,35-612 Rzeszów, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica;

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

             W dniu 2-05-2017 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica”, z wniosku z dnia 22.12.2014 r., Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85 c, 35-612 Rzeszów.

         Zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.35. ze zm.), w dniach od 2 maja 2017 r.do 23.05.2017 r. tj. w terminie 21 dni społeczeństwu przysługuje prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów obejmujących m.in.: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz wszystkimi uzupełnieniami do przedmiotowego Raportu składanymi w trackie trwającego postępowania oraz zgłaszania żądań. Dokumenty powyższe znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

 Wójt Gminy Olszanica                 

 


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-05-01 21:40:12
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-05-01 21:42:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2017-03-28 12:16:29
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2017-03-28 12:17:24
Modyfikował(a): Tomasz Lasyk
Data: 2017-03-28 12:18:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2016-11-21 14:19:34
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-11-21 14:23:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Zarządu Województwa Podkarpackiego


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2016-06-30 14:01:58
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2016-06-30 14:04:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2015-12-18 08:12:46
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-12-18 08:13:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie


Autor: Tomasz Lasyk
Data: 2015-12-18 08:04:13
Udostępnił: Tomasz Lasyk
Data: 2015-12-18 08:06:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dn. 13.10.2015 r.