Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Olszanica (PSZOK)”

ZMIANY:
2018-12-28 11:34:00: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2018-12-14 13:42:16: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF

RRG.271.1.29.2018                                  Olszanica, 06.12.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Olszanica (PSZOK)”


Data składania ofert:
2018-12-14 10:00:00
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-12-06 11:26:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-06 11:26:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-12-28 11:34:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 89.50 KbPlik doc
2. SIWZ 230.39 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 42.06 KbPlik doc
4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 199.00 KbPlik doc
5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego 43.49 KbPlik doc
6. Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia 21.28 KbPlik doc
7. Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 20.90 KbPlik doc
8. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej 24.21 KbPlik doc
9. Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług 22.58 KbPlik doc
10. Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 30.18 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 428.87 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 695.88 KbPlik pdf

Rejestr zmian