Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w skład których wchodzą: plac zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownie plenerowe i strefy relaksu w miejscowościach Olszanica, Uherce Mineralne i Stefkowa - III postępowanie”

ZMIANY:
2018-09-25 15:35:25: Dodano plik Informacja o unieważnieniu postępowania.PDF
2018-09-17 12:06:07: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.18.2018                           Olszanica, 31.08.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w skład których wchodzą: plac zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownie plenerowe i strefy relaksu w miejscowościach Olszanica, Uherce Mineralne i Stefkowa - III postępowanie”


Data składania ofert:
2018-09-17 10:00:00
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłStelmach - Klajne Aleksandra 2018-08-31 10:32:00
PublikującyAleksandra Stelmach - Klajne 2018-08-31 10:32:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-09-25 15:35:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 611296 34.40 KbPlik doc
2. SIWZ 94.46 KbPlik doc
3. Zal. Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 1.16 MBPlik doc
4. Zal. Nr 1.1 do SIWZ -Zadanie nr 1 - dokumentacja projektowa i przedmiar robót 3.88 MBPlik pdf
5. Zal. Nr 1.2 do SIWZ -Zadanie nr 2 - dokumentacja projektowa i przedmiar robót 3.86 MBPlik pdf
6. Zal. Nr 1.3. do SIWZ -Zadanie nr 3 - dokumentacja projektowa i przedmiar robót 4.89 MBPlik pdf
7. Zal. Nr 2 do SIWZ-Wzór formularza ofertowego 54.42 KbPlik doc
8. Zal. Nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia na podstawie art.25aust.1ustawy 41.50 KbPlik doc
9. Zal. nr 4 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 23.97 KbPlik doc
10. Zal. Nr 5 do SIWZ Wzór wykazu robót 49.00 KbPlik doc
11. Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób 37.50 KbPlik doc
12. Zal. Nr 7 do SIWZ Wzór umowy 245.00 KbPlik doc
13. Zal. Nr 8 do SIWZ Wzór pełnomocnictwa 41.00 KbPlik doc
14. Zal. Nr 9 do SIWZ- Wzór Zobowiązania 19.59 KbPlik doc
15. Informacja z otwarcia ofert 398.49 KbPlik pdf
16. Informacja o unieważnieniu postępowania 443.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian