Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Olszanica od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku w ramach kursów linii regularnych”

ZMIANY:
2018-08-28 14:08:14: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1.pdf
2018-08-24 12:44:43: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

RRG.271.1.15.2018                                  Olszanica, 16.08.2018r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Olszanica  od 1 września 2018 roku  do 30 czerwca 2019 roku w ramach kursów  linii regularnych”


Data składania ofert:
2018-08-24 11:00:00
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2018-08-16 14:26:00
PublikującyJustyna Hutek 2018-08-16 14:26:00
Modyfikował(a) Aleksandra Stelmach - Klajne 2018-08-28 14:08:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 605241 28.13 KbPlik doc
2. SIWZ 255.40 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 20.05 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 15.67 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.87 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 22.47 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy 26.20 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 23.82 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7.1. do SIWZ - trasy przejazdu 1.30 MBPlik image
10. Załącznik nr 7.2. do SIWZ - trasy przejazdu 6.45 MBPlik image
11. Informacja z otwarcia ofert 525.87 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 402.32 KbPlik pdf

Rejestr zmian