Aktualności

Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018.1945, ze zm.), dotyczący nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2018.2268, ze zm.).

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz decyzji dot. nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Wykaz decyzji dot. nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią_27.12.2018r..pdf 289941 bajtów 22
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłHutek Justyna 2018-12-27
PublikującyHutek Justyna 2018-12-27 10:06:58
Data wygaśnięcia: Hutek Justyna 2019-12-27
2018-06-07

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Publikujący 2018-06-07 13:47:53
Data wygaśnięcia: 2019-06-07

Informacja dotycząca RODO

 

Inspektor ochrony danych osobowych:

mgr Grzegorz Faluszczak

e-mail: gfx-consulting@wp.pl

tel: 606 762 223

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula Akty Stanu Cywilnego Klauzula Akty Stanu Cywilnego.docx 17850 bajtów 13
2. Klauzula Dowody Osobiste Klauzula Dowody Osobiste.docx 18450 bajtów 4
3. Klauzula Ewidencja Ludności Klauzula Ewidencja Ludności.docx 17709 bajtów 5
4. Klauzula Informacyjna Klauzula Informacyjna.docx 15551 bajtów 28
5. Klauzula informacyjna monitoring Urzędu Gminy Klauzula informacyjna monitoring Urzędu Gminy.docx 42400 bajtów 13
6. Polityka Ochrony Danych Osobowych Polityka Ochrony Danych Osobowych.pdf 3321525 bajtów 29
7. Zarządzenie Zarządzenie nr 30Org2018.pdf 33347 bajtów 13
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Publikujący 2018-05-25 09:56:33
Data wygaśnięcia: 2019-05-25
2018-05-24

 

Informacja dotycząca zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków

Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.3.22.2018AS z dnia 30 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszanica na okres 3 lat.

 Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja Decyzja.pdf 921376 bajtów 20
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Publikujący 2018-05-24 10:28:47
Data wygaśnięcia: 2019-05-24